De dolda brandriskerna i hemmet

En varm kopp te, en bok, tända ljus och en sprakande brasa är det ultimata höstmyset för många. Men samtidigt som mörkret och höstmyset gör intåg så ökar också risken för bränder. Med ny teknik och nya vardagsbeteenden så finns det många dolda bovar som du inte tänker på.

En vanlig uppfattning är att levande ljus som glöms bort är den största anledningen till bränder i bostäder – en uppfattning som inte stämmer helt. Faktum är att flest bostadsbränder uppstår på köksspisen men i villor är soteld den vanligaste brandorsaken, det vill säga bränder som börjar i skorstenen.

– Vi går in i den period på året när det brinner som mest i våra bostäder. Det finns absolut en koppling till att vi tänder mer ljus när vi går mot mörkare tider men också för att vi eldar i kaminen eller den öppna spisen men oerhört många av bränderna som uppstår hade kunnat undvikas med väldigt enkla medel, säger Daniel Friberg, Presto Brandsäkerhet.

De dolda brandriskerna i hemmet

Förutom de mer uppenbara brandriskerna som levande ljus, köksspisen och brasan i kaminen så finns det flera dolda brandrisker i våra hem. Framförallt handlar det om vardagsbeteenden som blivit vanligare men som i själva verket är en brandrisk. 

Laddar du bilen hemma?
Elbilar är en del av vår vardag och att ladda bilen hemma blir bara vanligare och vanligare. Att ladda bilen i vanliga eluttag är dock en dold risk för brand eftersom vanliga vägguttag inte är dimensionerade för att klara så pass hög effekt under en längre tid. Det är också viktigt att vägguttaget som används för laddning av bil inte ingår i en grupp utav andra uttag. 

Skorsten och braskaminen
Tidningar används ofta för att starta upp elden och därav blir även tidningsåtersamlingen på golvet alldeles intill elden. Vad blir konsekvensen om elden gnistrar och landar på tidningspappret på golvet? En annan vanlig brandorsak vid eldstaden är slarvig askhantering. I askan finns glödrester kvar och är därför viktigt att den inte förvaras i närheten av brännbart material. Att sotaren kommer regelbundet är också en viktig del för att minska brandrisken i skorstenen.

Skärmar i sängen
Mobilen, datorn och iPaden har blivit människans bästa vän och dessa kära familjemedlemmar vill vi gärna ha nära oss, t.o.m. så pass nära oss att vi placerar den under kudden eller i sängen när vi sover. Förutom att skärmen blir väldigt varm kan brand även uppstå vid laddningskabeln. Se till att använda ordinarie sladd och att alltid ladda när du har uppsikt – och är vaken.

Solceller
En solcellsinstallation klassas som starkströmsanläggning och höjer därför brandrisken i hemmet. Förutom att anläggningen ska installeras av ett auktoriserat elinstallationsföretag som följer ditt försäkringsbolags regler bör man också ha någon typ av brytare nära solcellerna så att man kan bryta strömmen i samband med en brand. Vid eventuell brand i hemmet är det viktigt att räddningstjänsten får informationen att solceller finns, för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett riskfritt sätt.

Sophantering
Vad slänger du i dina sopkärl? Slänger du aska, slarvigt släckta cigaretter eller trasor med brandfarliga oljor såsom tändvätska eller spolarvätska? Förutom slarvig sophantering med självantändliga material är kärl för pappersåtervinning en ökad risk för anlagd brand. Bränder i sopkärl och soprum bli allt vanligare och det är därför viktigt att dessa inte är intill din husfasad. 

Så brandsäkrar du ditt hem

1. Brandvarnare
Det absolut viktigaste att ha i sitt hem när det kommer till brandskydd är brandvarnare. Rekommendationen är en i varje rum men det viktigaste rummet vågar vi påstå är sovrummet – och det är den billigaste livförsäkringen du kan ha.

2. Brandfilt
Brandfilten är många bekanta med och den är väldigt enkel att använda vid en liten brand. Ha en i köket om det skulle börja brinna vid spisen.

3. Brandsläckare
Minst en brandsläckare ska man ha i sitt hem. Det största felet som man gör när det kommer till just brandsläckare är att man ställer den lite undangömt – då kan man lika väl låta bli att ha en. För att kunna använda den vid en brand så måste den vara lättillgänglig där alla i familjen vet var den står. Optimalt är att den står nära en utgång, och har du fler våningar i din villa så placera ut en på varje våningsplan.

Kolla även in detta..