Det är inget skumt med vatten i släckaren

Allt vi gör på Presto syftar till att skapa en tryggare och säkrare vardag för Sverige och dagligen arbetar vi mot ett giftfritt brandskydd. Att välja bort produkter och släckmedel som kan bidra till den ökade halten PFAS i vårt dricksvatten är en självklarhet för oss. Miljön har inte tid att vänta.

Vi har tidigare lyft vår debattartikel i Aktuell Hållbarhet där vi berättar om att försäkringsbolagen rapporterar om stigande kostnader för bränder. Årligen betalas det ut cirka sex miljarder kronor i form av ersättning för skador, men bränder skapar inte bara mänskligt lidande och förstörelse av egendom, de kan också resultera i allvarliga föroreningar av vår miljö och vårt dricksvatten på grund av att man använt giftigt brandskum i släckningsarbetet.

Enligt uppgifter från Naturskyddsföreningen bor det i dag drygt två miljoner svenskar i områden där PFAS-nivån är så hög att det inte klarar de nya direktiven som tagits fram av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Det är dags att vi tar detta problem på allvar – inte minst vi inom brandsäkerhetsbranschen. Det är ingen slump att Ronneby är ett av de värst drabbade områdena, eftersom man inom försvaret länge använt sig av brandskum vid övningar där.

Brandsläckare ska alltid finnas på plats så klart, både på arbetsplatser och hemma, men i dag finns det vattensläckare som gör jobbet bra och hanterar de bränder som kan uppstå. Det finns så klart miljöer där skum- och pulversläckare fortfarande behövs, det kan vara industrier eller platser med vissa brandfarliga ämnen. Men även här håller vi på att ta fram en miljövänlig lösning som kan göra jobbet – målsättningen är att vi ska vara helt PFAS-fria så fort det bara går, med en lösning på plats redan under slutet av nästa år. 

Fördelarna med bara vatten i släckaren är förstås stora, även när det gäller service och de omladdningar som måste göras med jämna mellanrum. De som undrar över hur vatten kan vara effektivt, finner förklaringen i ett innovativt munstycke som med hjälp av högt tryck skapar en massiv vattendimma som angriper elden från alla håll. 

Från och med första kvartalet 2021 så kommer alla som arbetar på brandskyddsföretaget Presto att i första hand rekommendera vattensläckaren, både till befintliga och blivande kunder. Vårt mål är att skum- och pulversläckarna som innehåller giftiga ämnen ska fasas ut inom de närmsta åren – miljön har inte tid att vänta. 

Vi kommer som ett led i denna utfasning att märka upp de släckare som innehåller ämnen som är giftiga eller ej nedbrytningsbara, detta för att vara transparanta och tydliggöra våra rekommendationer. Vi uppmanar alla våra branschkollegor att göra detsamma, eftersom konsekvenserna av PFAS i vår natur och dricksvatten har förödande konsekvenser som vi alltid kommer behöva stå till svars för. 

Förr fanns inte lika mycket kunskap och medvetenhet om miljökonsekvenserna och det saknades alternativ men i dag vet vi bättre. Eftersom det numera finns miljövänliga alternativ som funkar alldeles utmärkt i de allra vanligaste miljöerna, behöver vi nu ställa om även när det gäller brandsläckare. 

Nu är det dags att miljön och hälsan står i fokus även när det gäller brandskyddet och det finns inget skumt med vatten i släckaren.

– Daniel Friberg, Marknad & Kommunikationschef

Vår definition av en miljöanpassad
vätskesläckare

En släckare innehållande släckvätska som inte har ett känt innehåll av
miljö- och hälsoskadliga ämnen och som uppfyller följande kriterier:

  • Fri från fluortensider (PFAS)
  • Vätskeblandningen är kontrollerad avseende biologisk nedbrytbarhet
  • Ingår i ett retursystem för återanvändning och återvinning av släckarbehållare och komponenter.

Klicka på bilden för att läsa hela debattartikeln hos Aktuell Hållbarhet!

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.