Publicerad: 31 oktober 2022

Vi fasar ut PFAS ur våra brandsläckare

Bild
PFAS hör inte hemma i ett hållbart brandskydd och av den anledningen fasar vi ut PFAS ur våra produkter. Vårt mål är att bli branschens hållbara alternativ där vi erbjuder ett helt miljöanpassat och giftfritt produktutbud.

Ett av våra viktigaste fokusområden inom hållbarhet är giftfria och riskanpassade brandskydd. Och som tillverkare av brandsläckare arbetar vi aktivt för att fasa ut skadliga ämnen ur våra produkter, med fokus på att fasa ut PFAS, som har en lång historik som tillsats i brandskum.

Vad är PFAS och vilka är problemen?
PFAS är en stor grupp på cirka 5000 extremt effektiva ämnen som sedan länge haft en given plats i brandsläckningsskum för att få en hög brandskyddsklassning, men det är numera känt av den stora allmänheten att dessa ämnen är förenade med stora miljö- och hälsorisker. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och de benämns ibland ”forever chemicals” på grund av dessa egenskaper.

Vad du behöver göra?
Viktigt att notera är att det är du som äger och avser använda PFAS-innehållande brandsläckare som ansvarar för efterlevnad av gällande och kommande EU-regleringar.

Nuvarande och kommande regleringar av PFAS
Under de senaste åren har EU-regleringarna gällande PFAS-ämnen hårdnat och nya restriktioner och förbud är nyligen införda samt under införande. Sammanfattningsvis är linjen och intentionerna inom EU-samarbetet tydlig: alla PFAS-ämnen i brandskum kommer att regleras genom förbud inom de närmsta åren, men det är svårt att säkert säga när de enskilda förbuden träder i kraft. Utifrån detta har vi valt att ställa om och fasa ut PFAS-ämnen i stället för att vänta ut lagstiftningen.

Vi erbjuder giftfria alternativ – vatten är bättre än skum
Vi har miljöanpassade alternativ, fria från miljö- och hälsoskadliga PFAS-ämnen, och vi rekommenderar i första hand Presto Vattensläckare. Släckmedlet består endast av rent avjoniserat vatten vilket gör den till ett mycket bra miljöval. Presto Vattensläckare är vår primära släckare till de alla flesta miljöer, exempelvis alla typer av kontor, skolverksamhet, restauranger, hotell och så vidare.

Presto Vattensläckares teknologi minskar vattnets droppstorlek radikalt vilket mångdubblar kyleffekten och åstadkommer en atmosfär för effektiv släckning genom att syret effektivt trängs undan. Tekniken möjliggör släckning av bränder av klass A (fibrösa material) men även Klass F (fettbränder) och mindre bränder av klass B (vätskebränder) med vattendimma. Detta är inte möjligt med vattenbaserade släckare av standardtyp.

Läs mer om vår Presto vattenbrandsläckare