Publicerad: 15 mars 2021

Det är inget skumt med vatten i släckaren

Bild
Allt vi gör på Presto syftar till att skapa en tryggare och säkrare vardag för Sverige och dagligen arbetar vi mot ett giftfritt brandskydd. Att välja bort produkter och släckmedel som kan bidra till den ökade halten PFAS i vårt dricksvatten är en…
Bild

Allt vi gör på Presto syftar till att skapa en tryggare och säkrare vardag för Sverige och dagligen arbetar vi mot ett giftfritt brandskydd. Att välja bort produkter och släckmedel som kan bidra till den ökade halten PFAS i vårt dricksvatten är en självklarhet för oss. Miljön har inte tid att vänta.

Vår definition av en miljöanpassad
vätskesläckare

  • Fri från fluortensider (PFAS)
  • Vätskeblandningen är kontrollerad avseende biologisk nedbrytbarhet
  • Ingår i ett retursystem för återanvändning och återvinning av släckarbehållare och komponenter.
Bild
Bild