fbpx

Dina rökluckor förtjänar lite kärlek!

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

Vad är en röklucka?

En röklucka, eller brandgasventilator som de egentligen heter, är en lucka som används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad vid brand. De förekommer bl. a i industribyggnader, trapphus och källare. Syftet med rökluckan är att förlänga utrymningstiden, sänka temperaturen i byggnaden för att förhindra brandgasexplosion, begränsa spridningen av brandgaser i en byggnad och minska omfattningen av skadorna.

Hur fungerar den? När den fungerar, alltså!

Brandgasventilatorn kan öppnas manuellt av räddningstjänsten eller automatiskt om de är kopplade till ett brandlarm eller andra yttre funktioner. I Sverige är den vanligaste metoden att öppna locken med en kombination av hållmagnet, smältsäkring och gasfjädrar. 

Giftig brandrök orsakar fler brandrelaterade dödsfall än själva lågorna.

Rökluckor behöver omtanke, men får det inte alltid

Tyvärr ser vi dagligen exempel på rökluckor, ofta i flerfamiljshus, som fungerar dåligt. Eftersom rökluckan är en viktig del i din byggnads byggnadstekniska brandskydd måste den servas av auktoriserad servicepersonal. Då är det bra att vi på Presto finns nära till hands över hela Sverige. Hör av dig så hjälper vi dig. Klicka här och fyll i så hör vi av oss inom kort.  

Vanliga fel och brister vi lätt kan åtgärda:

• Transportsäkringar från installation har blivit kvar
• Gamla och uttjänta gasfjädrar
• Skador från t ex snöskottning
• Rökluckor kan ha blivit fastsatta av takfärg och papp vid t ex. takarbeten
• Smältsäkringar har ersatts med vajer
• Fastrostade vajrar och draghandtag
• Kärvande bryttrissor låser vajern
• Luckor och sarger som har svällt på grund av läckage
• Hinder som monterats på eller under rökluckor
• Luckan fastskruvad pga av okunskap/brukarfel

Vems är ansvaret?

Är du ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarar för att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick. Underhållet skall utföras enligt bestämmelserna i Lagen om Skydd mot Olyckor (LOU, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). Rökluckorna skall kontrolleras regelbundet, vanligen varje år, och dokumentation skall föras. Rökluckor är, precis som t ex. brandsläckare och brandlarm, en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Ja, jag vill ha hjälp med att se över mina rökluckor


Jag vill ha löpande information och nyheter om Prestos erbjudande och kunskapsområde
ja, tacknej, tack

...


Kolla även in detta