Publicerad: 05 mars 2020

Dina rökluckor förtjänar lite kärlek!

Bild
De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

Vad är en röklucka?

En röklucka, eller brandgasventilator som de egentligen heter, är en lucka som används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad vid brand. De förekommer bl. a i industribyggnader, trapphus och källare. Syftet med rökluckan är att förlänga utrymningstiden, sänka temperaturen i byggnaden för att förhindra brandgasexplosion, begränsa spridningen av brandgaser i en byggnad och minska omfattningen av skadorna.

Hur fungerar den? När den fungerar, alltså!

Bild

Rökluckor behöver omtanke, men får det inte alltid

Bild

Vems är ansvaret?

Är du ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarar för att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick. Underhållet skall utföras enligt bestämmelserna i Lagen om Skydd mot Olyckor (LOU, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). Rökluckorna skall kontrolleras regelbundet, vanligen varje år, och dokumentation skall föras. Rökluckor är, precis som t ex. brandsläckare och brandlarm, en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Kontakta oss