Ladda om brandsläckare

Att fylla på eller ladda om brandsläckaren på jobbet eller arbetsplatsen är viktigt för att upprätthålla säkerheten inför brand. Därför har vi skrivit den här guiden åt dig.

Att ladda om brandsläckare är en viktig del av att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen och i hemmet. Brandsläckare är en grundläggande del av brandsäkerheten och kan rädda liv och egendom om en brand skulle uppstå. En brandsläckare som inte fungerar korrekt på grund av att den är tom eller inte har tillräckligt tryck kan göra skillnaden mellan att snabbt släcka en brand eller att låta den spridas okontrollerat. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera din brandsläckare för att se om den behöver laddas om.

Enligt gällande rekommendationer bör din brandsläckare genomgå service minst en gång per år och laddas om den vid behov. Detta innebär att om brandsläckaren har använts, även om det bara är en liten mängd, eller om trycket har sjunkit under rekommenderade nivåer, bör den laddas om för att säkerställa att den är redo att användas vid en eventuell brand.

För att ladda om din brandsläckare bör du följa dessa steg:

  • Om din brandsläckare behöver laddas om, kontakta en certifierad leverantör som är utbildad och auktoriserad att utföra denna tjänst.
  • När din brandsläckare har laddats om, se till att den återmonteras på rätt plats och är lättillgänglig i händelse av en brand. Var noga med att följa alla rekommendationer och säkerhetsföreskrifter som ges av tillverkaren eller teknikern som laddade om din brandsläckare.

För att säkerställa att din brandsläckare fungerar korrekt när du behöver den, är det viktigt att genomföra regelbundna inspektioner och underhåll. Det ökar också livslängden på brandsläckaren. Här är några tips för att hjälpa dig att upprätthålla dina brandsläckare:

Utför månatliga visuella inspektioner: Kontrollera att brandsläckaren är på sin plats, att den inte är blockerad av föremål och att den är lätt synlig och åtkomlig. Se även till att tryckmätaren visar korrekt tryck och att etiketterna är tydliga och läsbara.

Se över förvaring och placering: Brandsläckare bör förvaras på en sval, torr plats, utan direkt solljus och temperaturväxlingar. De bör också vara placerade nära utgångar och potentiella brandkällor för snabb åtkomst vid en nödsituation.

Utbilda personal och familjemedlemmar: Det här gör du enklast med hjälp av någon av Prestos kurser för ökad brandsäkerhet. De flesta kurserna är praktiska och både du och din personal får lära er att hantera brandsläckare på rätt sätt samtidigt som ni får veta hur ni inspekterar företagets brandsläckare.

Vi på Presto har behöriga servicetekniker som kan utföra service på din brandsläckare och se till att den är korrekt laddad. Vi installerar och utför regelbunden service på all form av brandskyddsutrustning som brandsläckare, brandfiltar och hjärtstartare med mera. Tveka inte att höra av dig till oss om din brandsläckare behöver laddas om. Genom att teckna Prestos serviceavtal kan du vara säker på att brandskyddet underhålls på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad: 11 september 2023