Presto Serviceavtal

Varje dag hjälper vi på Presto stora som små företag och organisationer att skapa trygghet i sin verksamhet. Med Presto serviceavtal kan ni på ett enkelt sätt tillsammans med oss uppfylla de lagkrav (SFS 2003:778) som finns och samtidigt skapa en tryggare vardag.

Vi tror att du kan din verksamhet bäst och vill lägga din tid på att jobba med den. Att ha ett systematiskt brandskyddsarbete är nödvändigt och till och med lagstadgat men kan upplevas som omfattande och svårt, det vill och kan vi ändra på.

Presto serviceavtal skapar inte bara trygghet genom årlig service av din utrustning utan sparar även er tid vid dokumentation och kontroll av ert brandskyddsarbete.

Samtidigt som vi hjälper dig med din verksamhets brandskydd så tar vi tillsammans hand om miljön. Med vårt unika retursystem återvinner vi alla handbrandsläckare i stället för att kassera dom. Självklart tillverkas våra släckare i Sverige.

Årlig inventering - Brandskyddsteknikern gör en inventering och dokumenterar ert brandskydd. För att säkerställa att ni kan vara trygga med ert brandskydd får ni en sammanställning som beskriver nuläget och förslag på eventuella förbättringar.

Service – Vid det årliga besöket servar och säkerställer vår brandskyddstekniker att er utrustning fungerar som den ska och är komplett.

Dokumentation – För att underlätta dokumentation av ert brandskydd får ni två licenser till vårt webbaserade egenkontrollsystem PreVision. Där kan ni enkelt samla dokument och löpande kontrollera ert brandskydd.

Bättre pris - Som kund med Presto serviceavtal får ni bra pris på våra produkter och tjänster från start.

Oavsett om du har ett serviceavtal med en annan leverantör eller om du saknar ett är det lätt att teckna Presto Serviceavtal. Det enda du behöver göra att ringa våra rådgivare på 010 - 45 20 444 så hjälper de dig.

Senast uppdaterad: 24 mars 2023