Gå utbildning inom arbetsmiljö

Lär dig mer om varför du behöver gå en utbildning i arbetsmiljö

Som chef är det alltid du som har huvudansvaret över arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vad som räknas som arbetsmiljö finns reglerat i lag och det är även väldigt tydligt vad som gäller kring utbildning om arbetsmiljö.

Du som chef måste ha koll på vad som gäller enligt lag när det kommer till arbetsmiljö. Därför är det bra idé att få en utbildning inom arbetsmiljö för att få koll på läget. Under en sådan utbildning kommer du dels att få lära dig vad lagen säger om arbetsmiljö och ansvar.

Men framför allt får du även praktiska kunskaper om hur du och medarbetarna på arbetsplatsen kan jobba med arbetsmiljön. Ni får exempelvis lära er hur ni identifierar och bedömer risker. Ni kommer även få tillgång till punkt- och checklistor ni kan använda er av. Även om det skiljer sig något mellan olika branscher är de ett mycket bra hjälpmedel. 

Du som chef kan med fördel gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med någon eller några av dina anställda. Ni bör anlita ett skyddsombud, och denna person kan gå utbildningen med dig. Skyddsombud är vanligtvis fackligt utsedda och går även en skyddsombudsutbildning, men en sådan här typ av utbildning kan ändå vara kompletterande.

Även om det är du som chef som har ansvaret för arbetsmiljön är det något alla på arbetsplatsen bör vara involverade i och arbeta med. Enligt lag ska alla arbetsplatser ha APT, alltså arbetsplatsträff där ni ska prata om arbetsmiljön.

Om du som chef inte har rätt kunskaper kan det vara svårt att arbeta med detta under en APT. Därför kommer du att få stöttning i just detta om du går en utbildning i arbetsmiljö. Du kan då få praktiskt material som ni kan arbeta med under era APT:er.

Se detta arbete som en tid där även medarbetarna blir utbildade inom arbetsmiljö. Även om det inte är de anställda som har huvudansvaret över arbetsmiljön finns det stora vinningar i att alla tar ett visst ansvar. Dels ger det känslan av en gemenskap som i sin tur ofta leder till bättre arbetsresultat. Men det ger er också en säkrare arbetsplats.

Om ni inte har ett fackligt utsett skyddsombud på arbetsplatsen kan du som chef utse ett arbetsmiljöombud. Självklart i samförstånd med den anställda då det är en stor uppgift. Du bör då låta den personen få gå en utbildning inom arbetsmiljö.

Idag finns det bra utbildningar online, vilket kan underlätta för många arbetsplatser. När utbildningen är online kan det även vara möjligt att låta fler personer än en gå utbildningen. Något som kan vara en fördel på större arbetsplatser.

Något som är viktigt att komma ihåg, och som ni får lära er under en utbildning, är att arbetsmiljöarbetet behöver ske systematiskt och kontinuerligt. Det är inget ni kan ta tag i en gång om året genom att gå en skyddsrond. Utan det måste finnas en plan för hur arbetet hela tiden ska pågå. Det är därför ett stort arbete som du som chef oftast behöver få hjälp av från dina anställda.

Senast uppdaterad: 19 april 2023