Arbetsmiljö utbildning

Utbildning i arbetsmiljö kan spontant låta onödigt eftersom själva ordet arbetsmiljö låter förklara sig självt.

I själva verket betyder arbetsmiljö något väldigt specifikt. Faktiskt är både arbetsmiljö och utbildning kring den tydligt reglerat i lagen.

Det är av den anledningen som innehållet i en utbildning i arbetsmiljö är strukturerad som den är. Här nedan ska vi gå igenom vad utbildningen innehåller i stora drag. Förutom de här mer praktiska och detaljerade delarna innehåller en utbildning i arbetsmiljö också en del information om vad lagen säger.Personalmöten eller arbetsplatsträffar, APT, är en viktig del av att utveckla företagets arbete med arbetsmiljön. Inte minst eftersom det är ett tillfälle då personalen kan ge sina synpunkter på miljön och vilka risker som finns i det dagliga arbetet.

Under en utbildning i arbetmiljöarbete får chefer och medarbetare lära sig hur man bedömer risker som man ställs inför och hur detta följs upp. Rent praktiskt görs det här genom att man först identifierar potentiella risker. Det är naturligtvis olika från bransch till bransch men inom till exempel vården bedömer man ofta om vissa klienter eller patienter kan innebära en risk. Risken ifråga i det här fallet skulle kunna vara att någon innebär risk för hot eller våld. I andra branscher kan det exempelvis handla om risk för skada i vissa moment i arbetet.

För att kunna genomföra en riskbedömning är det viktigt att en utbildning lägger relativt stort fokus på hur en sådan bör gå till.

Att ha tillgång till checklistor som en del av det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljö är ovärderligt. Med hjälp av listorna kan personal eller chef regelbundet göra avstämningar och gå igenom miljön systematiskt. En väl strukturerad utbildning i ämnet innebär att man får tillgång till såna listor alternativt att man får kunskapen att utforma sina egna.

Det är inte alla som har blicken för att kunna bidra med idéer och förslag till hur arbetsmiljön kan förbättras. Det gäller både anställda och chefer. Genom att gå igenom vad som bör uppmärksammas i det dagliga arbetet får man verktyg för att lära både sig själv och andra hur man gör.

Att man kallar arbetet för just systematiskt ger en fingervisning om hur det ska bedrivas. Det är en ständigt pågående process som inte kan begränsas till enskilda möten eller träffar. Hur det här implementeras och blir ett tankesätt som genomsyrar det dagliga arbetet.

I arbetet med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen fyller skyddsombudet en särskilt viktig funktion. Skyddsombudets uppgifter, som är tydligt reglerade i lagen, består egentligen till största delen av att företräda de anställda i förhållande till ledningen. Denne ska se till att inga delar av miljön på jobbet sjunker under en lägsta nivå.

Men skyddsombudet är också en viktig länk mellan personal och ledning och en värdefull person för att effektivisera arbetsmiljöarbetet. Hur man som företagare kan utnyttja en god relation med skyddsombudet är en viktig del av utbildningen.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000