Vad är heta arbeten

Heta arbeten är ett koncept som togs fram för drygt 30 år sedan av Brandskyddsföreningen i en gemensam ansträngning med ett antal försäkringsbolag

Detta var en åtgärd för att försöka få bukt med bränder som var orsakade av bl.a. svetsningsarbeten. Innan konceptet Heta Arbeten togs fram fanns flera försök till att minska antalet bränder, bl.a. kampanjen ”stoppa loppan” som berörde just svetsarbete och svetsloppor. Genom att följa de tolv säkerhetsregler som anges i Heta Arbeten och kräva utbildning för de personer som ska arbeta med brandfarliga arbeten kan brandrisken minska kraftigt. Detta visade sig också i att antalet bränder orsakade av heta arbeten minskade mycket efter att konceptet infördes i början av 1990-talet.

Vanliga arbeten som räknas som heta är svetsningsarbeten, men även skärarbeten och arbeten med maskiner som kan skapa gnistor eller mycket värme är exempel på heta arbeten. Vinkelslipar och kapmaskiner är exempel på maskiner som kan orsaka bränder, liksom varmluftspistoler och ogräsbrännare.

Förutom att tillstånd för heta arbeten gör att det blir ett brandsäkrare arbete är det också ett försäkringskrav för att man ska få ut ersättning om något händer. Sker en brand i samband med heta arbeten utan att personen är utbildad och att reglerna följts så kan man behöva ersätta skadorna ur egen plånbok. Att skaffa tillstånd och utbildning i heta arbeten är därför både säkert och ekonomiskt och även miljövänligt eftersom bränder orsakar stor miljöpåverkan. Det uppstår koldioxidutsläpp vid själva branden, vilket blir klimatpåverkan av det material och arbete som krävs för återuppbyggnad. Dessutom kan släckningen innebära att farliga ämnen sprids i vatten och mark.

Det finns som nämnts ovan tolv regler för heta arbeten. En grundläggande regel är att en riskbedömning ska göras med avseende på arbetet och omgivningen det ska utföras i. Den som utför arbetet ska också få ett tillstånd, som utfärdas av en tillståndsansvarig på företaget som köpt in det heta arbetet. Tillståndet ges för en dag eller ett arbetspass. Medan arbetet utförs ska det också finnas en brandvakt på plats och efter avslutat arbete ska efterbevakning ske av arbetsplatsen någon timme efteråt. Arbetsplatsen ska brandsäkras, t.ex. genom att brandfarligt material runt arbetsplatsen avlägsnas eller avskärmas. Ibland kan också området behöva vattnas. Man ska vid heta arbeten inte bara tänka på synligt brännbart material utan även på risker med dolda material som t.ex. isolering eller andra dolda byggnadsdetaljer.

I reglerna för heta arbeten finns också beskrivningar av hur man arbetar i explosionsfarlig miljö och/eller med brandfarlig vara, hur man gör med smältning av asfalt, snö och is, tätskiktsarbeten samt svets- och skärutrustning.

En annan viktig aspekt är att kunna hantera släckning, brandskyddssystem samt larmning om en brand trots försiktighetsåtgärder ändå skulle uppstå.

Utbildning i heta arbeten ges idag av fler aktörer som har lite olika utformning av sitt koncept så man bör titta igenom vad man får med utbildningen. Olika paket passar olika bra för större och mindre företag beroende på hur stora risker som finns i verksamheten och hur många heta arbeten som utförs varje år. Här på Presto erbjuder vi utbildning i heta arbeten, speciellt framtagen av Brandskyddsföreningen. Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten. De ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023