Heta arbeten

Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete.

Viktig information ifrån Brandskyddsföreningen

Från och med 24/11 får deltagaren själv välja certifikat som plastkort eller inte.

Läs mer

Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan.
Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat.

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten. De ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd eller är brandvakt vid heta arbeten.

  • Lagar och försäkringsvillkor.
  • Organisation och ansvar.
  • Brandkunskap.
  • Tillståndslistan.
  • Riskbedömning.
  • Förebyggande brandskydd.
  • Släckredskap.
  • Praktisk övning i brandsläckning.
  • Säker gashantering och larmning.
  • Tätskikt tak/balkong.

1 dag.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personligt intyg. Intyget är giltigt i 5 år.