fbpx
Presto > Nyheter

Stockholmsmässan blir Fältsjukhus

När Försvarsmakten och Region Stockholm bygger ett komplett fältsjukhus i Älvsjö utanför Stockholm känns det bra att vi på Presto får bidra med brandsäkerhet.  Till att börja med har vi levererat det tekniska branskyddet i form av ett 100-tal brandsläckare.

”Gör en säkerhetsrunda innan du coronastänger kontoret”

Att tänka på när du stänger kontoret tillfälligt 

De flesta bränderna upptäcks av människor. Så när kontor och skolor stängs ner uppstår nya risker när det gäller företagets brandskydd. Men här kommer en checklista från Presto – att följa när du stänger ner kontoret tillfälligt. 

– Även om det finns teknik så förutsätter det att det finns människor som har koll. När verksamheter stänger igen är det viktigt att planera för detta så att inte säkerheten blir lidande, säger Daniel Friberg som är kommunikationschef på brandskyddsföretaget Presto. 

Trots avancerad teknik med trådlösa rökdetektorer och kameraövervakning, är det människan som än så länge är viktigast när det gäller att upptäcka bränder och förhindra katastrofer. Majoriteten av alla bränder upptäcks och stoppas av en människa – inte en maskin. 

Så i dessa coronatider – när det duggar tätt av nyheter om företag som tillfälligt bommar igen – borde vän av ordning fråga sig hur man ser till att brandskyddet fungerar även när alla har gått hem för att skydda sig mot viruset. 

Här är brandskyddsföretaget Prestos bästa tips för att upprätthålla ett gott brandskydd även när man inte längre är på jobbet: 

✓ Gör ett schema för egenkontroll!
Även om det finns teknik så förutsätter detta att det finns människor som håller koll på tekniken. Tänk på att övervakningen kanske inte sker på samma sätt vilket gör det nödvändigt med särskilda åtgärder för att minimera risken för inbrott och anlagd brand. Ett gott tips är att börja med att göra ett vaktschema och utse ansvarig person. 

✓ Informera personalen.
Se till att informera personal om vad som gäller om man går till arbetsplatsen, gällande brandskydd och risker. Var extra vaksam, och hjälps åt att göra den ”säkerhetsrunda” som beskrivs nedan. 

✓ Använd digitala verktyg.
Skulle det behövas en genomgång eller utbildning under den här perioden finns många digitala verktyg att använda för att säkerställa att rätt kunskap och förberedelse finns när det gäller brandskyddet. Exempel kan vara att genomföra planerade kurser via e-learning eller via websända utbildning, tekniken idag skapar många möjligheter! 

Se över brännbart material.
Brännbart material som exempelvis är en stor risk om de lämnas en längre tid, se till att använda korrekta kärl i angivna rum eller med gällande säkerhetsavstånd från fasad. Onödigt material som kan påskynda ett brandförlopp eller möjliggöra för anlagd brand. 

✓ Hur ser omgivningen ut?
Tänk på vad för andra verksamheten som finns i närheten och hur det kan påverka er vid eventuell brand. 

✓ Gör en ”säkerhetsrunda” i lokalen.
Innan du bommar igen, ta en runda i lokalerna och titta lite extra på:

Elsladdar. Undvik onödiga härvor 
Datorer och andra elektroniska apparater. Ska vara helt avstängda. Inte på stand-by-läge. Dra gärna ut sladden för säkerhets skull 
Kaffeapparaten. Ska naturligtvis vara avstängd 
Elementen. Se till att element och andra värmekällor inte är övertäckta 
Branddörrar. Se till att de är stängda 

✓ Var beredd om det värsta skulle hända.
Tänk på att ha en beredskap för om olyckan har varit framme. 

För mer information, se www.presto.se eller kontakta Presto, Kommunikationschef Daniel Friberg, 010-452 04 46. 


Kolla även in detta

Information gällande covid-19

Information gällande Covid 19

Det viktigaste just nu är att ta hand om våra kunder samt värna om våra medarbetares hälsa. Presto följer de anvisningar och riktlinjer som kommuniceras av myndigheter och har även vidtagit en del egna åtgärder såsom distribution av handsprit till de anställda.

Kunskap på distans

Bild som visar utbildning via surfplatta

Att alltid finnas nära till hands är viktigt för oss på Presto, ibland är det dock inte helt lätt att samla grupper av människor och få tiden att stämma. Då är en webbanpassad utbildning ett bra alternativ, att göra kunskap inom brandsäkerhet och olycka på arbetsplatser tillgängligt på många olika sätt är för oss viktigt. #varjetimme

Varför behöver vi stigarledningar?

Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Det är stigarledningar – en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs underhållas.

Dina rökluckor förtjänar lite kärlek!

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

Arbetar du med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser?

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Ditt deltagande på utbildningen och godkänt test ger dig certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursen vänder sig till dig som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid brandfarliga Arbeten. 

Kunskaper som krävs för att få jobbet gjort – säkert!

Kursdeltagaren ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursinnehållet avhandlar:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet 
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

20% rabatt under våren 2020

På Presto satsar vi stort på tjänster och utbildningar för att förebygga brand och olycka och kan erbjuda nära 50 olika utbildningar och kurser. Som kund till Presto kan du under våren delta på något av våra öppna kurstillfällen med 20% rabatt.

Läs mer här: Utbildning Brandfarliga Arbeten

För mer information kontakta 010-45 20 060 eller marknad@presto.se

Erbjudandet gäller till 2020-05-31 och kan ej kombineras med andra rabatter. Certifikatsavgiften omfattas inte av rabatten.

Över 200 bränder varje år!

Varje år inträffar över 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten måste larmas. Minst det dubbla antalet tillbud och småbränder inträffar där personalen själv släcker. Osäkerhet, onödiga kostnader och dyra driftstörningar blir inte sällan följden. 


Kolla även in detta