Publicerad: 29 december 2020

Stigarledningen gör skillnad

Bild
Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Detta är stigarledningar – vi har tidigare i år redan vidrört detta ämne men det är fortsatt en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs…

Du har säkert sett rören, skylten eller de typiska ”kranarna” i exempelvis hotell, sjukhus eller annan flervåningsbyggnad. Detta är stigarledningar – vi har tidigare i år redan vidrört detta ämne men det är fortsatt en mycket viktig brandteknisk installation för räddningstjänsten som behövs underhållas.

Vad är stigarledningar?

Stigaledningar är en viktig komponent i brandbekämpningen i höghus. Stigarledningar består av en serie rörsystem och ventiler som är avgörande vid ett tillbud då de förser räddningstjänsten med vatten.

Enligt Boverkets byggregler ska stigarledningar installeras vid byggnadshöjd över 24 meter för att säkerställa tillgången till släckvatten. Utöver det finns sedan olika fabrikat och typer av stigarledningar; trycksatta och torra stigarledningar där olika typer av komponenter används.

Vem bestämmer och vem projekterar stigarledningar? 

Det är Boverkets Byggregler (avsnitt 5:733) som reglerar dessa bestämmelser. Projektering kring stigarledningar är dock inte alltid helt enkelt att förstå sig på. Med lång erfarenhet och hög kunskap finns Presto med er under hela projekteringen med rådgivning såväl som produkter från vår egen tillverkning i Gnosjö.

Bästa förutsättningarna för en lyckad räddningsinsats 

Stigarledningar behöver regelbunden omsorg i form av provtryckning samt årlig översyn men vi ser allt för ofta att detta inte genomförs. Har du koll på dokumentation och service på era installationer för att på bästa möjliga sätt bidra till en lyckad räddningsinsats vid eventuell olycka?

Tillsammans gör vi inte bara arbetet kring stigarledningar bättre – vi gör släckningsarbete enklare än någonsin!