Publicerad: 01 april 2020

Ta tillfället att tänka efter före!

Med över 50 000 företagsbesök per år över hela landet vet vi att en stor del av svenska företag ligger efter med brandsäkerhet och skydd mot olycka.
Bild

Då det till största delen handlar om ett förebyggande arbete märks det inte förrän det är försent. Det vill vi ändra på.

30% rabatt på allt förebyggande brandsäkerhetsarbete!
Av förklarliga och tråkiga skäl har Sverige och vårt näringsliv stannat av ganska påtagligt de senaste veckorna. Och tyvärr ser det ut att förbli så ett tag framöver, även om vi hoppas att det inte blir långvarigt av många anledningar. För att göra något konstruktivt av situationen vill vi passa på att förbereda för nystart med en brandsäkrare verksamhet, när det blir dags. Därför erbjuder vi 30% rabatt på allt förebyggande brandsäkerhetsarbete. Rabatten gäller våra experters timtid och de står redo att med kort inställelsetid se över alla aspekter av ert brandskydd. Mycket av arbetet kan ske i digitala möten och processer.

Låt oss se över och säkra bl. a:
• Brandsäkerhetsbesiktning och åtgärdsplaner
• Utrymning och nödbelysning – produkt och systemlösningar
• Utbildning och riskförståelse – online
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – kunskap och digtala hjälpmedel/PreVision
• Brandskyddsteknisk utrustning – översyn, dimensionering och miljöalternativ

Coronasäkrat arbetssätt
Naturligtvis arbetar våra experter med all tänkbar försiktighet och efter alla Folkhälsomyndighetens anvisningar och riktlinjer. Vår kollega kommer inför besök att tydligt gå igenom vad som behövs och ingen egentlig interaktion behöver ske på plats, annat än att tillgängligheten säkras. All dialog kan ske på avstånd och/eller online.

Erbjudandet gäller tillsvidare och enbart för våra experters timarvode. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter.