Publicerad: 30 november 2023

Fem enkla tips för att undvika bränder

Bild
December är månaden då flest bränder sker på våra svenska arbetsplatser. Men det är inte levande ljus som är den vanligaste brandorsaken – utan bränder i kök som orsakas av en spisbrand. Här kommer fem tips om hur man kan undvika att bränder och olyckor uppstår!
  1. Ha regelbundna möten kring brandsäkerhet och utbilda alla medarbetare i brandsäkerhet.
  2. Se till att ha timer till kaffebryggare, spis och andra heta ytor och kontrollera att levande ljus släcks.
  3. Byt ut blinkande lysrör och se till att spotlights och varma strålkastare inte är övertäckta.
  4. Se till att nödutgångarna inte är blockerade och att de är tydligt utmärkta
  5. Bra städning innebär bra brandskydd så se till att hålla rent från papper, emballage och annat lättantändligt.

Därför finns Presto!

Behöver ni utbildning inom Grundläggande brandskydd?

Företag och organisationer har ansvar för att skapa trygghet i sina verksamheter, i lokaler och för sina medarbetare. Men hur ska en kunna veta vad som gäller? Vilken skyddsutrustning och produkter är det som krävs och hur säkerställer en att alla medarbetare är utbildade inom exempelvis första hjälpen eller brandfarliga arbeten? De allra flesta företag och organisationer behöver den här experthjälpen. Därför finns vi!

Till utbildningen