Publicerad: 13 december 2022

Fem tips för att undvika bränder på arbetsplatsen

Bild
December är månaden då flest bränder sker. Till skillnad från den allmänna uppfattningen är det inte levande ljus som är den vanligaste brandorsaken – utan bränder i kök som orsakas av en spisbrand.

Här tipsar vi om hur man kan undvika att bränder uppstår:

1) Ha regelbundna möten kring brandsäkerhet och utbilda alla medarbetare i brandsäkerhet.
2) Se till att ha timer till kaffebryggare, spis och andra heta ytor och kontrollera att levande ljus släcks.
3) Byt ut blinkande lysrör och se till att spotlights och varma strålkastare inte är övertäckta.
4) Se till att nödutgångarna inte är blockerade och att de är tydligt utmärkta.
5) Bra städning innebär bra brandskydd så se till att håll rent från papper, emballage och annat lättantändligt.