Grundläggande Brandskydd

Bra utrustning och en planerad organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur de ska agera vid brand. Konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade besitter.

Hur önskar du genomföra utbildningen?