Publicerad: 02 april 2023

Så brandsäkrar ni er verksamhet – 7 enkla tips

7 enkla tips på hur ni brandsäkrar er verksamhet
Hur ser riskerna för brand och olycka ut i er förening, organisation eller arbetsplats? Det är viktigt att reda ut riskerna och att utbilda alla – i allt från hur man förebygger bränder till utrymning och släckning.

Här kommer 7 enkla tips på hur ni brandsäkrar er verksamhet:

1) Utse en brandskyddsansvarig
Ni behöver hjälpas åt för att få till ett bra brandskydd i er verksamhet. Utse en brandskyddsansvarig som ser till att arbetet drivs framåt och att det ni gör dokumenteras.

2) Inventera risker
Beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver så kan brandriskerna se olika ut. Den största risken i en bostadsrättsförening kan vara att en boende glömmer en platta på – och på kontoret att någon glömt att släcka ett levande ljus vid fikan.

3) Utbildning
Utifrån den riskanalys ni har gjort har ni som fastighetsägare eller arbetsgivare ansvar för att de anställda/boende är medvetna om riskerna och att ni jobbar på ett så säkert sätt som möjligt för att förhindra bränder och olyckor.

4) Genomför övningar
Det är viktigt att ha regelbundna brandövningar där ni ser till att alla vet vilka utrymningsvägar som finns samt tar sig till er gemensamma återsamlingsplats. Utse på förhand en eller flera utrymningsledare som ansvarar för att alla tar sig ut.

5) Kontrollera och underhåll brandlarmet
Era brandlarm behöver underhållas och kontrolleras – helst en gång per år. Utse en person som ansvarar för att det blir gjort. Genom att testa det säkerställer ni både att det fungerar som det ska samt att alla vet hur det låter.

6) Håll utrymningsvägar fria
Utrymningsvägar ska vara fria från blockerande föremål som stolar, blommor eller snö. Alla utrymningsvägar ska dessutom öppnas utåt mot utrymningsriktningen.

7) Undvik levande ljus
Risken för att ett ljus blir glömt på en arbetsplats är ännu större än i hemmet. Satsa istället på batteridrivna ljus – och se gärna till att ha timer till spisplattor och kaffebryggare.


Behöver ni hjälp med ert brandskyddsarbete?
Läs mer om hur vi kan hjälpa er