fbpx
Presto > Nyheter

Presto Brandsäkerhet rekryterar ny VD och koncernchef

Efter genomförda strategiska förvärv och med ny huvudägare rekryterar Presto Filip Bjurström som ny verkställande direktör och koncernchef. Filip Bjurström kommer närmast från rollen som Divisionschef Stockholm på Bravida. Filip efterträder Anders Danielson som lett bolagets utveckling sedan 1973.

Den 1:a december är Brandvarnarens dag

Brandvarnarensdag infaller den 1 december varje år, temadagen funkar som en start för MSBs kampanj ’Aktiv mot brand’.
En brandvarnare kan ge dig förvarning och tid att rädda både liv och egendom, om den sitter monterad rätt och fungerar.
Den 1 december är det Brandvarnarensdag för att påminna om att sätta upp om du saknar och kolla funktionen dom
du har! Maxa myset och minska risken i Jul!

Har du en fungerande brandvarnare i ditt hem?
Det finns en SMS-tjänst som kostnadsfritt skickar en påminnelse om att testa brandvarnaren.

Registrera dig på tjänsten som finns på www.skyddadigmotbrand.se.

Läs även hur du skyddar dig mot brand och pressmeddelandet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar ledande aktör inom brandsäkerhet

 Katrineholm, 5 november 2018 

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Adelis bjuds in som ny partner att stötta fortsatt tillväxt 

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar snabbväxande Aptum AB och bildar en nordisk marknadsledare med över 700 miljoner kronor i omsättning. Tack vare Prestos marknadsledande position inom riskhantering mot brand och Aptums innovativa helhetslösningar blir man en heltäckande partner inom strategisk brandriskhantering. 

Presto grundades 1959 av Gunnar Danielson och har under ledning av VD Anders Danielson utvecklats till Nordens största aktör inom brandsäkerhet. Presto finns på fler än 50 orter i Norden och förser över 50 000 kunder med service och produkter genom konceptet ”Fire Risk Management”. Presto är baserat i Katrineholm med egen produktion och centrallager. 

Aptum grundades 2005 av Gustav Paringer och Gustav Nord, och är marknadsledare inom brand och säkerhet i Norrland. Aptum erbjuder innovativa helhetsåtaganden inom brandskydd, utbildning och fallskydd. Aptum kommer att fortsätta verka som ett dotterbolag till Presto med stark lokal förankring i Norrland. 

– I snart 60 år har min vision varit att ingen eller inget skall behöva skadas av bränder på arbetsplatser. Sedan dess har Presto utmanat branschen och drivit tekniken framåt för att skapa värden och ge trygghet åt våra kunder. Nu förändrar vi branschen på nytt och – tillsammans med Aptum – bildar vi Nordens ledande helhetsleverantör inom riskhantering mot brand och säkerhet, säger VD Anders Danielson på Presto. 

– Att bli en del av denna koncern skapar unika möjligheter för både Aptums och Prestos kunder och medarbetare. Tack vare Prestos breda kompetens kring riskhantering mot brand och stora kundbas kommer vi tillsammans att kunna erbjuda ett helhetserbjudande som bidrar till en tryggare arbetsmiljö över hela Norden, säger VD Gustav Paringer på Aptum. 

För att ytterligare stärka den nya koncernens möjligheter till fortsatt tillväxt bjuds Adelis Equity Partners in som en branscherfaren huvudägare i koncernen. Anders Danielson och Aptums grundare förblir stora ägare i Presto-koncernen. 

– Vi har följt Presto och Aptum under en lång tid och är stolta över att nu bli ägare i Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen och fortsätta investera för framtida tillväxt och nya innovativa lösningar åt alla våra kunder, säger Erik Hallert, investeringsansvarig på Adelis. 

– Adelis har mycket god erfarenhet av att investera tillsammans med duktiga entreprenörer och välskötta familjeföretag. Med långsiktigt perspektiv och full samsyn på framtiden kommer vi gemensamt att vidareutveckla Presto till en ännu starkare aktör i Norden, säger Jan Åkesson, VD och medgrundare på Adelis. 

Transaktionen är föremål för konkurrensgodkännande och väntas slutföras i november-december 2018. 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet ”Fire Risk Management” omfattande säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram anpassat och en effektiv riskhantering kopplat till brandskydd. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal närhet med över 300 anställda är Presto idag en ledande aktör i branschen. Presto har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. För mer information se www.presto.se. 

Om Aptum
Aptum AB är helhetsleverantör inom skydd mot olyckor med huvudkontor i Umeå, men verksamma i hela Norrland. Aptum är unika med sin breda utbildningsportfölj, men även med sin kvalificerade verksamhet inom fallskydd. Aptum är drygt 80 medarbetare fördelade på nio orter. För mer information se www.aptum.se. 

Om Adelis Equity Partners
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 17 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

För mer information kontakta: 

  • Anders Danielson, VD Presto Brandsäkerhet AB, 070-876 01 01 
  • Gustav Paringer, VD Aptum AB, 090-780 80 02 
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, 0709-36 80 41 

READ ENGLISH VERSION HERE

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety (ENGLISH VERSION)

Katrineholm, 5 November 2018

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety in the Nordic region. Adelis has been invited to become a new partner to support continued growth

Presto Brandsäkerhet AB has acquired the fast-growing Aptum AB and is creating a Nordic market leader with revenue of more than SEK 700 million. Thanks to Presto’s market-leading position in fire risk management and Aptum’s innovative package solutions, the enterprise will become a comprehensive partner in strategic fire risk management.

Founded in 1959 by Gunnar Danielson and now under the direction of CEO Anders Danielson, Presto has developed into the largest player engaged in fire safety in the Nordic region. Presto is present in more than 50 locations in Scandinavia and supplies its services and products to more than 50,000 customers via its “Fire Risk Management” concept. Presto is head-quartered in Katrineholm, where it runs its own production and central warehouse facilities.

Aptum was founded in 2005 by Gustav Paringer and Gustav Nord and has become a market leader in fire-fighting solutions and fire safety in northern Sweden. Aptum offers innovative and comprehensive commitments within the fire-protection, training and fall protection sectors. Aptum will continue to operate as a subsidiary of Presto and maintain its strong local presence in northern Sweden.

“For almost 60 years, my vision has been that nobody should become injured and nothing damaged as a result of fires in workplaces. All along, Presto has challenged the industry and pushed the technology forward to create value and provide safety to our customers. Now we are once again transforming the industry and, together with Aptum, we are creating the leading global supplier of risk management for fire-fighting and safety in the Nordic region,” says Anders Danielson, CEO of Presto.

“Becoming part of this group opens up unique opportunities for both Aptum’s and Presto’s customers and employees. Thanks to Presto’s broad expertise in fire risk management and its large customer base, together we will be able to offer a comprehensive concept that will contribute to a safer work environment across the Nordic region,” says Gustav Paringer, CEO of Aptum.

To further strengthen the opportunities of the new Group and promote continued growth, Adelis Equity Partners have been invited to join as the industry-experienced principal owner of the Group. Anders Danielson and the founders of Aptum will remain as the other large owners in the Presto Group.

“We have been monitoring both Presto and Aptum over a long time, and we are now proud to become owners of the Nordic region’s leading fire-safety company. We are looking forward to working with the management and to continue investments in future growth and new innovative solutions on behalf of all our customers,” says Erik Hallert, Investment Director at Adelis.

“Adelis has a thorough experience of investing together with successful entrepreneurs and well-managed family companies. By applying a long-term perspective and a coordinated consensus on the future, we will jointly develop Presto to become an even stronger player in Scandinavia,” reveals Jan Åkesson, CEO and co-founder of Adelis.

The transaction is subject to competition approval and is expected to be completed in November-December 2018.

About Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB is a comprehensive partner operating in the “Fire Risk Management” field, and it supplies extensive safety services and products related to fire-protection products including nationwide coverage. The company was founded in Katrineholm in 1959. Today it helps all types of companies and organizations to develop customised and efficient risk management related to fire-protection. With close to 60 years of industry experience and a close local presence with more than 300 employees, Presto today is a leading industry player. Presto has operations in Sweden, Norway and Finland. For more information, visit www.presto.se.

About Aptum
Aptum AB is a comprehensive supplier of accident prevention services with its headquarters in Umeå, but it operates throughout northern Sweden. Aptum is uniquely positioned thanks to its broad training portfolio and superior fall-protection solutions. Aptum has 80+ employees in nine different locations. For more information, visit www.aptum.se.

About Adelis Equity Partners
Adelis is an active partner for value creation in medium-sized companies based in the Nordic region. Adelis was founded in 2012 with the aim of becoming the leading venture capital company focusing on investments in unlisted medium-size companies in Scandinavia. Since 2013 when the company’s first fund was set up, Adelis has been one of the most active venture capital companies in its segment with 17 investments and more than 40 subsequent acquisitions. Currently, Adelis manages around SEK 10,000 million. For more information, visit www.adelisequity.com.

For more information, please contact:

  • Anders Danielson, CEO Presto Brandsäkerhet AB, +46 70 876 01 01
  • Gustav Paringer, CEO Aptum AB, +46 90 780 80 02
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, +46 709 36 80 41

PKS byter namn!

På måndag 22/10 byter PKS namn till PreVision, detta för att ge systemet tydligare identitet och ett plattformsnamn som det blir lättare att kreera kring.

Vad betyder PreVision?
Pre – före, förut, i förväg, framför, prefix
Vision – syn, något man vill uppnå, något man vill förmedla, ett gemensamt mål
Prevision – förutseende
Prevision – foresight

PreVision lovar något och ger en bild av vad man får
Lätt att komma ihåg
Pre kopplar till Presto och vision

Namnbytet har föregåtts av ett fokusarbete.

 

INSTAGRAM   |   LINKEDIN   |   FACEBOOK   |   PRESTO.SE

Nytt avsnitt av Riskpodden – ute nu! #6

Som de flesta kanske minns härjade omfattande skogsbränder i Sverige denna sommar. Hur ser Räddningstjänstens arbete ut vid den här typen av bränder? Vilka är de största riskerna? Finns det dolda risker även när branden är släckt?

Rolf Grossman svarar på frågor, tar upp exempel och förklarar skogsbränder utifrån nästan 40 års erfarenhet inom Räddningstjänsten.

Lyssna nu: ITUNES   |   ACAST   |   SOUNDCLOUD

En timmes rådgivning om brandsäkerheten på din arbetsplats

På SKYDD mässan den 23-25 oktober har du möjlighet att boka en timmes konsultation hos oss på Presto, utan kostnad. Vet du med dig att du har frågor, eller rent av konkreta saker du borde ta tag i, när det gäller brand och risk är en timme med Prestos experter en riktigt bra början.

Boka tid här, genom att kontakta vår duktiga kollega Amanda Hansson på amanda.hansson@presto.se så möts vi i vår monter A21:10. Och gör det nu!
Det finns begränsat med timmar att boka.

…eller kom bara förbi och säg hej!

SKYDD 2018

 

INSTAGRAM   |   LINKEDIN   |   FACEBOOK   |   PRESTO.SE

Nytt avsnitt av Riskpodden – ute nu! #5

Hur skiljer sig bostadsbränder åt mellan lägenheter, radhus och villor? Hur ska jag agera om det börjar brinna hos grannen? Vad är det egentligen som gäller om det är rök i trapphuset? Och hur snabbt förvandlas ett rum till en livsfara om ett värmeljus välter?

Det senaste avsnittet av Riskpodden bjuder inte bara på användbara tips och råd utan även en OS-deltagare tillika veteran inom Räddningstjänsten i form av Christer Stenberg. Han berättar och besvarar intressanta (och livsviktiga) frågor kring bostadsbränder baserat på nästan 40 års erfarenhet i ämnet.

Det här är ett avsnitt alla borde lyssna på – inte minst inför sommaren! Besök riskpodden.se eller lyssna i iTunes, Acast eller på andra ställen där podcasts finns.

ITUNES   |   ACAST   |   SOUNDCLOUD   |   RISKPODDEN.SE