Publicerad: 13 april 2023

Räcker det inte med brandvarnare och brandsläckare?

Räcker det inte med brandvarnare och brandsläckare?Vi vet vilka regler och lagar som gäller och hjälper er att skapa en trygg miljö och arbetsplats.
Ungefär varje timme bryter någon typ av brand ut på en arbetsplats runt om i Sverige. Då tid är den viktigaste faktorn när det kommer till att stoppa en pågående brand gäller det att det finns en tydlig plan hur branden ska hanteras.

Att det finns brandvarnare och brandsläckare på arbetsplatsen är bra, men det behövs mer än så för att ha ett fullgott brandskydd. Det är exempelvis väldigt viktigt att medarbetarna har fått utbildning så de vet hur de ska agera vid en brand eller olycka och att ni har fungerande brandutrustning på plats.

Här listar vi några exempel som arbetsgivare behöver ha koll på:

-        När servades brandsläckarna sist?
-        Har ni en tydlig plan för hur en eventuell olycka eller brand ska hanteras?
-        När utbildades medarbetarna sist?
-        Är batterierna bytta i brandvarnarna?
-        Hur ser utrymningsplanen ut?


Rätt brandutrustning ger rätt förutsättningar
Om ni har rätt brandutrustning går det att upptäcka branden tidigt vilket ger medarbetarna bättre möjligheter att utrymma byggnaden. Det ger dessutom räddningstjänsten bättre förutsättningar att kunna stoppa branden och därmed rädda byggnaden.

Lagstiftat att bedriva systematiskt brandskyddsarbete
En arbetsgivare har ansvaret att vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra samt förebygga bränder och skador på arbetsplatsen – detta kallas för ett systematiskt brandskyddsarbete och är lagstiftat att detta ska bedrivas på varje verksamhet.


Behöver ni hjälp att få grepp om helheten?
Vi är experter på att minimera risker för brand och olycka i alla slags verksamheter och lokaler och vi hjälper er med vilka regler och lagar som gäller. Vi ser till att skapa er en trygg miljö och arbetsplats. Ring oss - eller vill du bli kontaktad av vår rådgivare?