Publicerad: 29 juni 2022

Safedo Abp blir en del av Prestokoncernen

Bild
Presto, Nordens största brandskydds- och säkerhetsutbildningsföretag, stärker sin närvaro i Finland. Safedo Abp blir en del av Presto. Företagsförvärvet utökar Prestos service- och produktutbud samt breddar utbildningen av kundernas säkerhetskunskaper ytterligare.

– Vårt mål är att stärka kunskaperna om livräddande insatser och ett tryggt brandskydd. Safedos långt utvecklade utbud av första hjälpen-produkter och starka ställning som expert på första hjälpen-beredskap på de finländska arbetsplatserna ger oss möjligheter att ytterligare bredda våra tjänster i Finland och överallt i Norden, berättar Prestos koncernchef Filip Bjurtröm.

Safedo är Finlands ledande leverantör av hjärtstartare. Företaget har en egen innovativ produktlinje för första hjälpen-stationer och första hjälpen-förpackningar samt stark kunskap om första hjälpen- och säkerhetsutbildningar. Safedo fortsätter tillsvidare som ett eget bolag. Företagets tidigare ägare Marko och Minna Parviainen samt företagets personal fortsätter i bolagets tjänst.

– Första hjälpen-beredskapen på arbetsplatserna är ett av de viktigaste delområdena inom säkerheten. Snabbt agerande, rätt första hjälpen-utrustning och första hjälpen-färdigheter sparar människoliv. Det är fint att vi genom företagsförvärvet har möjligheter att bredda vårt utbud. Vår starka avsikt är att allt flera ska delta i våra utbildningar och på så sätt förbättra säkerheten på sina arbetsplatser, säger Prestos landschef i Finland Tero Roivainen.

– Tillsammans med Presto kan vi erbjuda våra kunder ett betydligt mer omfattande utbud av olika säkerhetsutbildningar i hela Finland. Utbildning utgör en väsentlig del av företagens riskhantering. Förebyggande av olycksfall förbättrar arbetssäkerheten och ger kostnadsbesparingar. Som en del av Prestokoncernen har vi också mer resurser att utveckla vårt täckande utbud av första hjälpen-produkter för den finska och nordiska marknaden, konstaterar Marko Parviainen, verkställande direktör för Safedo Abp.

Närmare upplysningar lämnas av:

Tero Roivainen - Presto, Finlands landschef, tfn +358 40 748 1947
Marko Parviainen - Safedo, verkställande direktör, tfn+358 10 279 2601

För mer information kontakta:

Filip Bjurström

VD & Koncernchef, Presto
070-202 22 20[email protected]