Publicerad: 22 juni 2020

Saknar ni en brandpolicy?

Bild
För att lyckas med sitt Systematiska Brandskyddsarbete krävs en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Genom att definiera ansvarsrollerna och ge personalen i verksamheten utbildning och information i brandskyddsfrågor skapas en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt…

För att lyckas med sitt Systematiska Brandskyddsarbete krävs en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Genom att definiera ansvarsrollerna och ge personalen i verksamheten utbildning och information i brandskyddsfrågor skapas en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt men vi ser dock att 43% saknar en brandskyddspolicy.

Hur gick undersökningen till?

Undersökningen är genomförd via PFM Research under februari och mars 2020 där totalt 100 djupintervjuer genomfördes över telefon. Ett slumpmässigt urval personer inom ledande ställning på företag har gjorts. Respondenterna har rollerna som VD, säkerhetschef eller förvaltningschef och arbetar på företag som har en omsättning på minst 50 miljoner kronor och har en verksamhet som innefattar lagerhållning eller tillverkning.

Visste du att…?

Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete. Det krävs ett organiserat och proaktivt arbete för att en brand över huvud taget inte ska uppstå. Bland annat bör en riskanalys göras. Det ska också finnas en person som är utsedd för brandskyddet på företaget. Man bör löpande arbeta med brandskyddsutbildning och se över sin beredskap i organisationen.