Publicerad: 14 maj 2020

Undersökning visar brister i det strategiska brandskyddsarbetet

Bild
Brand hamnar högt upp på listan när vd:ar och säkerhetschefer listar de största riskerna för företaget. Ändå uppger nästan hälften av de tillfrågade att det finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Det visar en undersökning som brandskyddsföretaget Presto gjort.

Brand hamnar högt upp på listan när vd:ar och säkerhetschefer listar de största riskerna för företaget. Ändå uppger nästan hälften av de tillfrågade att det finns brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Det visar en undersökning som brandskyddsföretaget Presto gjort.

Bränder skördar ett 100-tal liv varje år och skadorna kostar samhället åtskilliga miljarder varje år. Försäkringsbolagen betalar ut sex miljarder per år för ersättningar av skador och beloppet har de senaste tre åren stigit med över tio procent årligen.

“Utvecklingen går framåt på så många områden men när det gäller brandskyddet går vi dessvärre bakåt i utvecklingen. Dödstalen har ungefär legat på samma nivå i flera år och kostnaderna för bränder ökar”, säger Daniel Friberg som är kommunikationschef på brandskyddsföretaget Presto.

Corona

Undersökningen

Sammanfattning av undersökningen

  • Bränder anses som den allra största risken för företaget enligt säkerhetschefer. Bland vd:ar hamnar brandrisken på tredje plats, efter marknadsrisk och personalrisker.
  • 1 av 100 angav coronautbrottets påverkan som en risk man oroar sig för
  • Fyra av tio vd:ar uppger att de ser brister i sitt systematiska brandskyddsarbete
  • 43 procent av vd:arna uppger att det saknas en brandskyddspolicy.
  • En av fyra, 23 procent, av vd:arna är dåligt insatta kring riskanalys – man har inte tagit del av den eller så vet dom inte om det finns en sådan.
  • 26 procent av vd:arna uppger att de har brandövningar sällan och 40 procent uppger att de har utbildningar mycket sällan