Publicerad: 16 juni 2020

Vi säger välkommen till ett av Sveriges största företag inom återvinning!

Bild
Att få nya kunder är alltid positivt och med tanke på vårt eget arbete med hållbarhet är det extra roligt att kunna välkomna Ragn-Sells, ett av Sveriges främsta företag inom miljö- och återvinning.

Att få nya kunder är alltid positivt och med tanke på vårt eget arbete med hållbarhet är det extra roligt att kunna välkomna Ragn-Sells, ett av Sveriges främsta företag inom  miljö- och återvinning.

Samarbetet med att hjälpa Ragn-Sells med brandskydd påbörjades den 1 januari 2020. Ansvariga för upphandlingen på Ragn-Sells var Sofia Sandberg, inköpare på Ragn-Sells, och Johnny Falk, Brandskyddsansvarig för Sverige.

“Som ansvarig för en upphandling tittar man på många olika delar hos de som deltar. Underlaget för kravspecifikationen levereras av Johnny Falk och de andra i vår Arbetsmiljögrupp. Där ingår många specifika kunskaper som måste uppfyllas till rätt ekonomiska värde. Presto upplevdes som mycket kunniga och tack vare samarbetet med Briab inom riskhantering får vi en totallösning som kan serva hela landet”, säger Sofia Sandberg.

Johnny Falk har varit med och tagit fram den kravspecifikation som varit underlag för Ragn-Sells i upphandlingen av brandskydd. Han berättar att säkerheten är en viktig och prioriterad fråga på ledningsnivå för Ragn-Sells. Satsningen på ökad säkerhet har fått namnet ”Safety First” med stort fokus på att öka riskrapporteringen och därmed minska antalet olyckor.

“Kunskapsöverföring mellan våra anläggningar är väldigt viktig och då blir en gemensam leverantör av brandskydd ett extra stöd i det arbetet där alla jobbar på samma sätt med bedömningar, planer och klassningar”, säger Johnny Falk.

Johnny arbetar inom affärsområdet Treatment & Detox på Ragn-Sells som sköter de flesta av företagets anläggningar där stora mängder avfall behandlas och avgiftas med olika tekniker.

I vissa fall renas avfallet så att de kan återvinnas men när inte det går ser vi till att det förvaras säkert utan att skada människor och natur. Jag jobbar i en arbetsmiljögrupp där jag är brandskyddsansvarig. Vi är ett stöd till alla Sveriges 65 anläggningar och hjälper bland annat till med riskbedömningar. Vi genomför kontroller så att lagar och regler efterlevs, och uppdaterar och förmedlar kunskaper till anläggningarna, berättar han.

Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Företaget samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige. 

För mer information kontakta:

Filip Bjurström

VD & Koncernchef, Presto
070-202 22 20[email protected]