Räddningsmateriel

Räddningstjänster och räddningsstyrkor i företag har ett brett verksamhetsområde. Vid sidan av ren brandbekämpning är de ofta ansvariga för att begränsa spridningen av miljöfarliga ämnen under och efter en brand.

Vårt produktsortiment inom räddningsmateriel

Det saneringsarbete som blir följden av en brand eller en miljöolycka är också något som en räddningsstyrka blir engagerad i. Oavsett vilken typ av räddningsarbete det är frågan om krävs det stora ansträngningar och resurser för att lyckas bra. Man det behövs också högklassig utrustning och effektiva saneringsprodukter.

Presto kan erbjuda ett brett spektrum av räddningsmateriel, produkter som till en del också kan användas av privatpersoner. Till detta produktområde hör brandsläckningspulver och skumvätskor, ett komplett sortiment av skumutrustning, brandslang, rökalstrare, saneringsmedel för absorbering av miljöfarliga vätskor och kemikalier, annan räddningsutrustning som klippverktyg, livlinor, glaskrossare m.m.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024