Rökalstrare COLT 4

Rökalstraren Colt från Concept representerar en ny generation av rökalstrare, som kombinerar en exceptionellt hög rökalstring och säker vattenbaserad rök, speciellt för många små utrymmen.

 • Kraftig rökalstring.
 • Lätt att använda.
 • Billig att använda.
 • Säker.
 • Bärbar.
 • Kan utrustas med fjärrkontroll (tillval).
 • Producerar en tät kvarstående rök.
 • Vattenbaserad, giftfri rökvätska.
 • Kraftig kontinuerlig rök.
 • Giftfri, vattenbaserad.
 • Röken kan passera genom långa flexibla slangar.
 • Termostatkontrollerad värmeväxlare.
 • Kompakt, lätt.
 • Varierbar rökutveckling.
 • Lättanvänd.

Rökvätskan som finns i aerosolflaskor trycker fram vätskan till en i förväg uppvärmd värmeväxlare där den förångas. När ångan når normal atmosfär kondenseras den och en tät torr rök utvecklas. Maskinens värmeväxlare laddas från en 220 V enfas jordad elkontakt under ca 4-5 min. Efter uppladdningen lossas elkontakten och maskinen bäres lätt omkring t.ex. från rum till rum under ca 8-14 min.

 • Rökövningar i flera små utrymmen.
 • Läckagesökning.
 • Brandförsvar.
 • Teater, film, diskotek m.m.
 • Ventilationstester i industri, kontor och samlings lokaler.

12 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel.

Colt 4

Rökkapacitet:Dimension:Körtid vid maximal rökutvecklingUppvärmningstid:Spänning:Effektförbrukning:Vikt:RökpartikeldiameterTillverkare

0-125 m3 / min vid 1,5 m sikt

37 x 15 x 20 cm

14 min

ca 5 min

230vAC, 50-450Hz

1 100 watt

5,5 kg

0.2 micron

Concept Engineering Limited

Colt 4 Turbo

Rökkapacitet:Dimension:Körtid vid maximal rökutvecklingUppvärmningstid:Spänning:Effektförbrukning:Vikt:RökpartikeldiameterTillverkare

0-233 m3 / min vid 1,5 m sikt

37 x 15 x 20 cm

8 min

ca 4 min

230vAC, 50-450Hz

2 200 watt

7 kg

0.2 micron

Concept Engineering Limited

 • 1 Colt 4.
 • Bruksanvisning.
 • Serviceutrustning.
 • Adapter för rökslang.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.