Cavius – Värmedetektor

Värmedetektorn är designad för områden där brand uppstår med öppna lågor och med värme i större utsträckning än rök. Exempelvis kök, garage och verkstäder.

Tekniska data
Art.nr: 109603.

Termisk sensor: Larm vid temperatur överstigande +58°C.

Larmsignal: Ljudnivå minimum 85 dB på 3 meters avstånd.

Batteri: Duracell eller Desay 3V CR2 Litiumbatteri, 1600mAh (fast monterat).

Batteritid: Minimum 10 års batteritid vid normalt bruk (baserat på veckovis test).

Varning för låg batterinivå: Varnaren varnar med ett kort «pip» och LED-ljus var 48:e sekund när spänningen går under 2,85V. Varnaren kan fungera i upp till 30 dagar efter att den första varning om låg batterinivå skett.

Visuell varning: I normal läge: Grön LED-lampa blinkar var 60:e sekund. I larmläge: Röd LED-lampa blinkar var 0,5:e sekund.

Temp. Område: +4°C till +38°C (testad från 0°C till 55 °C).

Max fuktighet: Upp till 90% RH – ej kondens.

Godkännanden: EN 54-5, EN60065, ROHS, REACH.

Dimensioner: Diameter 40mm, Höjd 41mm, Vikt 43g.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.