Brandvarnare

I Sverige omkommer varje år fler än 100 människor i samband med brand. De flesta dödsbränder i bostäder inträffar under dygnets mörka timmar. När du sover är risken stor att du upptäcker branden för sent – eller inte alls. Det är röken som är farlig. Några få andetag kan räcka för att göra dig medvetslös.

Att montera en brandvarnare tar bara några minuter. Vårt och andras liv kan vara beroende av att vi gör det.

En brandvarnare som snabbt reagerar på röken och varnar dig, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att alla bostäder – både permanenta och tillfälliga – utrustas med brandvarnare.

Prestos brandvarnare är tillverkade efter standarden SS-EN 14604 och uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. De är dessutom CE-märkta, vilket betyder att de uppfyller grundläggande krav på säkerhet som EU har ställt upp.

Bland våra brandvarnare finns singelvarnare, sammankopplingsbara eller trådlösa. Samtliga drivs med standardbatterier (den nätdrivna har standardbatteri som back-up) och har en funktionskontroll. En extra säkerhetsdetalj är att de inte kan monteras om batteriet saknas.

Standarden anger krav på tillverkningen av brandvarnare. Den innehåller bl.a. tekniska krav, konstruktionskrav samt provningsmetoder och vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och inköpare.
Standarden tar däremot inte upp var och hur brandvarnaren ska monteras.

Med hjälp av direktiv fast-ställer EU krav på olika typer av produkter.
När en produkt uppfyller det aktuella direktivets krav får den förses med ett CE-märke.
Detta innebär att produkter då kan tillverkas eller importeras för försäljning i hela EU / EES utan att ytterligare godkännande behövs, om de är CE-märkta.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024