Bild

Intag

Optimera brandskyddet med vårt intag för stigarledning. Designat för torra och trycksatta system, ger detta högpresterande intag pålitlig och säker vattenförsörjning. Enkel installation och robust konstruktion säkerställer effektiv drift och skyddar din infrastruktur mot skador. Ge dina stigarledningar den nödvändiga kontrollen och tillförlitligheten med vårt specialanpassade intag.

Johan Björnfot

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520361

Magnus Pegefelt

Key Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520029

Anders Cederholm

Account Manager Brandposter/Stigarledningar

[email protected]

010-4520063

Brandposter/Stigarledningar

Slinga

[email protected]

010-45 20 100

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.