En brandvarnare som snabbt reagerar på röken och varnar dig, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att alla bostäder – både permanenta och tillfälliga – är utrustade med brandvarnare.

För företaget, verksamheten, lägenheten, villan, sommarstugan eller husvagnen. Placera helst en varnare i varje rum. dock ej kök eller våtutrymmen. Komplett med inbyggt 3V litiumbatteri, skruvar och monteringsanvisning. Stark signal, testknapp med pausfunktion.

Det fast monterade batteriet är testat för att hålla i 10 år*. Brandvarnaren ska bytas ut när batteriet är förbrukat.

Batteriet aktiveras när varnaren monteras på bottensockeln respektive inaktiveras då varnaren demonteras från sockeln.

En optisk brandvarnare är konstruerad för att detektera rök som kommer in i larmsektionen. Den kan inte detektera gas, värme eller eldslågor. Brandvarnaren är konstruerad för att ge en tidig varning för eventuella bränder genom att generera en stark ljudsignal via det inbyggda larmsystemet. Installera en brandvarnare i varje rum där någon sover med stängd eller delvis stängd dörr, eftersom en stängd dörr kan blockera röken och en brandvarnare i hallen kanske inte väcker den som sover om dörren är stängd. Den kan ge dig och din familj ovärderlig tid att sätta er i säkerhet innan en brand sprider sig.

Tekniska data
Artikelnummer: 105031.

Strömförsörjning: Ett 3V litiumbatteri (fast monterat, ej utbytbart).

Driftstemperatur: 0°C till 45°C.

Omgivande luftfuktighet: 10% till 90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande och utan isbildning.

Sensor: Optisk.

Sammankoppling: Nej.

Larm: Ljudsignal ≥85 dB vid 3 meter, röd LED blinkar.

Pausfunktion: Ja, ca 9 minuter.

Larmminne: Går att se upp till 16h om en enhet larmat, grön LED blinkar.

Mått: 102mm i diameter x 37mm djup.

Garanti: 5 års garanti, exkl. batter.

Godkännanden: EN14604:2005/AC:2008 CE 0786-CPR-21478 G215075g VdS 3131.

Lågt batteri signal: Vid lågt batteri larmar var 30:e sekund under 30 dagar.

Namn: "Presto Brandvarnare" samt "Nordic Brandvarnare" (i specifikationer etc).

* Detta är en beräknad livslängd som påverkas av yttre faktorer.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.