Pulversprinkler

Pulversprinkler 2 kg, 6 kg och 12 kg.

Pulversprinkler är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre utrymmen eller som punktskydd. Den kan t ex användas i förråd för brandfarlig utrustning, soprum, containrar men också som skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

I jämförelse med konventionella sprinkler och släcksystem är det enkelt och kostnadseffektivt att installera en pulversprinkler eftersom det inte krävs någon rördragning, strömmatning eller anslutning. Dessutom ger vi ett års garanti.

Sprinklerbehållaren är tillverkad i stål och fylld med pulver. Den förnicklade mässingsventilen är försedd med en manometer för övervakning av trycket i behållaren. Pulversprinklern är trycksatt med nitrogen till ett tryck av 15 bar och den är PED-godkänd enligt tryckkärlsdirektivet.

När en brand uppstår värms glasbulben i ventilen och vid 68 grader sprängs bulben och ventilen öppnas. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret över en större yta. Pulversprinklern kan laddas om efter användning.

Pulversprinklern monteras i taket ovanför det skyddade objektet med hjälp av ett medföljande fäste. Bäst resultat uppnås om ventil-utloppet placeras mellan 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken. Släckningsyta för respektive pulversprinkler: - 2 kg’s täcker 2m2.

  • 6 kg’s täcker 9 m2.
  • 12 kg’s täcker 14 m2.

Pulver är ett mycket mångsidigt släckmedel. Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulveraggregaten ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och därmed är det funktionsduglig från -30° till +60° C. Pulver är klassat för samtliga brandtyper:

A - Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.

B - Brand i vätskor och oljor.

C - Gasbrand.

Takfäste ingår.

  • Pulversprinkler 2 kg och 6 kg.
  • Pulversprinkler 12.
Art. nr.Innehåller pulverDiameterHöjdMaterialViktArbetstryckProvtryckSprängtryckTömningstid
410212 kg190 mm285 mmStål4 kg15 bar35 bar70 bar3 sek
410206 kg260 mm345 mmStål10,2 kg15 bar35 bar65 bar8 sek
410212 kg300 mm410 mmStål16,5 kg15 bar35 bar60 bar16 sek

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022