Övriga brandredskap

Ofta behövs kompletterande utrustning och materiel för att göra brandskyddet fullständigt. Det kan röra sig om produkter för aktiva eller förebyggande insatser ifråga om brandbekämpning, begränsning av brandförlopp, personskydd m.m.
  • Pulveraggregat – ett mycket effektivt skydd när det finns risk för större och snabba brandförlopp t ex vid brandfarliga processer inom industrin, försvaret och rederier.
  • Pulversprinkler – ett kostnadseffektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre utrymmen eller som punktskydd.
  • Skyltar – (bl.a. brand- och nödskyltar) utförda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Brandarmatur – omfattar välkända leverantörers sortiment i både mässing och lättmetall.
  • Släckarkärror – anpassade för Heta arbeten.
  • Brandfiltar och svetsmattor – finns i flera olika standardformat.
  • Personlig (skydds)utrustning – brandkläder, hjälmar, olika typer av handskar m.m. Första hjälpen-utrustning, d.v.s. ögondusch, förbandstavlor, produkter för sårtvätt och förbandsmaterial hittar du under produktsidan Första Hjälpen eller i menyn.
  • SafeSprint – en sprint som gör det enklare och snabbare att både sätta dit sprinten och att ta bort den när det behövs.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024