Pulversprinkler

Pulversprinkler 2 kg, 6 kg och 12 kg.

Pulversprinkler är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre utrymmen eller som punktskydd. Den kan t ex användas i förråd för brandfarlig utrustning, soprum, containrar men också som skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

I jämförelse med konventionella sprinkler och släcksystem är det enkelt och kostnadseffektivt att installera en pulversprinkler eftersom det inte krävs någon rördragning, strömmatning eller anslutning. Dessutom ger vi ett års garanti.

Sprinklerbehållaren är tillverkad i stål och fylld med pulver. Den förnicklade mässingsventilen är försedd med en manometer för övervakning av trycket i behållaren. Pulversprinklern är trycksatt med nitrogen till ett tryck av 15 bar och den är PED-godkänd enligt tryckkärlsdirektivet.

När en brand uppstår värms glasbulben i ventilen och vid 68 grader sprängs bulben och ventilen öppnas. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret över en större yta. Pulversprinklern kan laddas om efter användning.

Pulversprinklern monteras i taket ovanför det skyddade objektet med hjälp av ett medföljande fäste. Bäst resultat uppnås om ventil-utloppet placeras mellan 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken. Släckningsyta för respektive pulversprinkler: - 2 kg’s täcker 2m2.

  • 6 kg’s täcker 9 m2.
  • 12 kg’s täcker 14 m2.

Pulver är ett mycket mångsidigt släckmedel. Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulveraggregaten ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och därmed är det funktionsduglig från -30° till +60° C. Pulver är klassat för samtliga brandtyper:

A - Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.

B - Brand i vätskor och oljor.

C - Gasbrand.

Takfäste ingår.

  • Pulversprinkler 2 kg och 6 kg.
  • Pulversprinkler 12.

Tekniska data

Art. nr.Innehåller pulverDiameterHöjdMaterialViktArbetstryckProvtryckSprängtryckTömningstid

41021

2 kg

190 mm

285 mm

Stål

4 kg

15 bar

35 bar

70 bar

3 sek

41020

6 kg

260 mm

345 mm

Stål

10,2 kg

15 bar

35 bar

65 bar

8 sek

4102

12 kg

300 mm

410 mm

Stål

16,5 kg

15 bar

35 bar

60 bar

16 sek

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.