Pulveraggregat

Pulveraggregat

Pulveraggregat 25 kg och 50 kg

Pulveraggregat är ett mycket bra skydd när det finns risk för större och snabba brandförlopp t ex vid brandfarliga processer inom industrin, försvaret och rederier. Aggregaten innehåller en större mängd pulver vilket innebär en hög släckeffekt och lång släcktid. Dessutom är pulveraggregaten utrustade med hjul vilket gör att släckningsinsatsen kan genomföras väldigt snabbt.

Prestos pulveraggregat har en mycket robust design och finns i tre utföranden; 25 och 50 kg med ABC-pulver samt 50 kg med BCpulver. Kombinationen av hög släckeffekt och snabb insats gör pulveragggregatet till ett av marknadens effektivaste brandredskap.

Behållaren är tillverkad av stål och lackerad med slagtålig röd expoxylack. Den formstabila slangen är tillverkad i textilarmerat gummi. En avstängningsventil vid munstycket gör det enkelt att stoppa och styra flödet. Längden på slangen är väl tilltagen för att underlätta spridningen av pulvret på stora ytor. Hjulen är stora och robusta vilket gör det lätt att rulla aggregaten även om underlaget är ojämnt.

Pulvret står ständigt under tryck från gaskudden i behållaren. För att allt släckmedel skall kunna tömmas leder stigröret från ventilen ner till c:a 5 mm från behållarens botten. För att lösa ut aggregatet dras först säkringen rakt ut från ventilen. Därefter vrids handtaget på ventilen moturs till sitt översta läge, varvid ventilen öppnas. Gaskudden pressar då upp släckmedlet genom stigröret, ventilen och slangen till munstycket. Manometern gör det möjligt att i samband med tillsyn enkelt kontrollera att släckaren har fullt drifttryck.

Pulver är ett mycket mångsidigt släckmedel. Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulveraggregaten ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och därmed är det funktionsduglig från -30° till +60° C. Pulver är klassat för samtliga brandtyper: A - Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper B - Brand i vätskor och oljor C - Gasbrand Övrigt Presto Pulveraggregat är CE-märkta. De är även testade och godkända enligt den europeiska standarden, EN 1866-1.

Tekniska data

Art. nr.TypBredd inkl. hjulHöjdMaterialVikt laddadFyllningstryckSprängtryck minSlaglängSläckmedelTömningstid

100560*

25 kg

475 mm

1000 mm

Stål

52 kg

15 bar

55 bar

5 m

Megavit ABC 40

30 sek

100561

50 kg

475 mm

1120 mm

Stål

77 kg

15 bar

55 bar

5 m

Megavit ABC 40

50 sek

103832

50 kg

475 mm

1120 mm

Stål

77 kg

15 bar

55 bar

5 m

Megavit BC

50 sek

102191*

50 kg

475 mm

1120 mm

Stål

77 kg

15 bar

55 bar

5 m

Megavit ABC 40

50 sek

*MED-klassad (godkänd för sjöfart)

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.