Rökluckor

Rökluckor

De kan vara livräddare och göra skillnaden mellan total katastrof och en lyckad räddningsinsats! Rökluckor kallas även brandgasventilator och behöver löpande översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb. Ger du dina den uppmärksamhet de förtjänar?

En röklucka, eller brandventilator som de egentligen heter, är en lucka som används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad vid brand. De förekommer bl. a i industribyggnader, trapphus och källare. Syftet med rökluckan är att förlänga utrymningstiden, sänka temperaturen i byggnaden för att förhindra brandgasexplosion, begränsa spridningen av brandgaser i en byggnad och minska omfattningen av skadorna. Brandventilatorer som man placerar högt upp i byggnaden bidrar på så sätt till en lyckad räddningsinsats.

En brandventilator behöver regelbundet underhåll och tillsyn för att fungera bra. Det här gäller speciellt om den utsätts för sträng kyla och snö eller sitter i krävande miljöer, som t.ex. korrosiv atmosfär eller där den utsätts för kraftig nedsmutsning.
Presto utför underhåll på alla förekommande typer av brandventilatorer men ser tyvärr allt för ofta fastigheter där service av rökluckor uteblivit.

Är du ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarar för att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick. Underhållet skall utföras enligt bestämmelserna i Lagen om Skydd mot Olyckor (LOU, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). Rökluckorna skall kontrolleras regelbundet, vanligen varje år, och dokumentation skall föras. Rökluckor är, precis som t ex. brandsläckare och brandlarm, en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Svebras riktlinjer för brandgasventilation hittar du här.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.