Skyltar och efterlysande produkter

Skyltar och efterlysande produkter

Skyltningen är en mycket viktig del i den totala brandsäkerheten och skapar en säker arbetsmiljö i alla typer av lokaler. Presto erbjuder konsultation och rådgivning gällande typ, storlek och placering av skyltar samt utrymningssäkerhet i allmänhet.

Prestos breda Alulight-sortiment består av ett efterlysande skyltprogram tillverkat av miljövänlig aluminium. Skyltarna är utformande i enlighet med standarden ISO7010:2012 och uppfyller därmed de senaste kraven i såväl Sverige som övriga Europa. Skyltarna har en efterlysande effekt på hela 40mcd/m2 efter 60 minuter vilket bidrar till ökad tydlighet i en nödsituation.

  • Brandredskapsskyltar.
  • Utrymningsskyltar.
  • Nödskyltar.
  • Förbudsskyltar.
  • Varningsskyltar.
  • Påbudsskyltar.
ArtikelnrProduktBetraktningsavstånd m.Mått i mm

103432

Brandsläckare-symbol

6,3

150 x 150

103430

Brandsläckare-symbol

12,6

200 x 200

103431

Brandpost-symbol

6,3

150 x 150

103429

Brandpost-symbol

12,6

200 x 200

103973

Alarm-symbol, plog

6,3

150 x 150

103434

Brandsläckare-symbol, plog

6,3

150 x 150

103998

Brandsläckare-symbol, flagga

12,6

200 x 200

103435

Brandsläckare-symbol, plog

12,6

200 x 200

103433

Brandpost-symbol, plog

6,3

150 x 150

104000

Brandpost-symbol, flagga

12,6

200 x 200

103864

Brandpost-symbol, plog

12,6

200 x 200

103425

Efterlysande skylt, A4

297 x 210

3250

Skylthållare med dubbelhäftande tape

75

3251

Skylthållare med dubbelhäftande tape

150

103410

Symbolskylt (pil ner)

6,3

200 x 100

103411

Symbolskylt (pil vänster)

6,3

200 x 100

103412

Symbolskylt (pil höger)

6,3

200 x 100

103407

Symbolskylt (pil ner)

9,5

300 x 150

103408

Symbolskylt (pil vänster)

9,5

300 x 150

103409

Symbolskylt (pil höger)

9,5

300 x 150

103416

Symbolskylt (pil ner)

12,6

400 x 200

103417

Symbolskylt (pil vänster)

12,6

400 x 200

103418

Symbolskylt (pil höger)

12,6

400x 200

103419

Symbolskylt (pil ner)

17,2

600 x 250

103420

Symbolskylt (pil vänster)

17,2

600 x 250

103421

Symbolskylt (pil höger)

17,2

600 x 250

103413

Symbolskylt (pil ner)

22,1

700 x 350

103414

Symbolskylt (pil vänster)

22,1

700 x 350

103415

Symbolskylt (pil höger)

22,1

700 x 350

103427

Symbolskylt (trapp)

6,3

150 x 150

103957

Symbolskylt (Utgång vid brand)

6,3

150 x 150

103765

Riktningspil (diagonal)

6,3

150 x 150

103766

Riktningspil (rak)

6,3

150 x 150

103422

Dörrskylt

800 x 80

103767

Handtagsmarkering

200 x 150

103768

Markering

200 x 150

103763

Markeringsbricka med pil

80

103764

Markeringsbricka

80

103989

Trappstegsmarkering, för galler (utan låsbleck)

100 x 195

103990

Trappstegsmarkering, för galler (utan låsbleck)

100 x 130

103991

Låsbleck med skruv (tillhör art.nr. 103989 & 103990)

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.