Bild

Utrymningssystem

Produkter för ett väl fungerande brandskydds- och utrymningssystem där personsäkerheten sätts i första rummet, ex. skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, räddningsstegar m m.

Vårt produktsortiment inom utrymningssystem

När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.

För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.

Det behövs även kunskap hos den som projekterar och installerar systemet. Presto tillhör pionjärerna på utrymningsområdet. Vi kan hjälpa till med en teknisk översyn av era lokaler och föreslå ett lämpligt utrymningssystem. Vi kan även sätta ihop utbildnings- och övningspaket som är anpassat för era behov. Välkommen att kontakta oss!

Boverket anger i sina byggregler (BBR): “Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.”

Det här lagkravet visar hur viktigt myndigheterna anser att nödbelysning är. De som är ansvariga för en verksamhet måste se till att det här kravet uppfylls och att säkerheten för medarbetare och andra upprätthålls.

Nödljusarmaturer finns i ett varierat utbud som passar in i alla typer av lokaler. Presto samarbetar med ledande tillverkare av armaturer och kan erbjuda både produkter och kunnande av hög klass.

har ett speciellt avsnitt (kap 5) som handlar om brandskydd. Vid sidan av tekniska lösningar för kontruktion läggs stor vikt på utrymning vid brand. En av de saker som betonas är kravet på att ha en fungerande nödbelysning så att utrymning kan ske säkert och effektivt.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024