Skyltar och efterlysande produkter

Skyltningen är en mycket viktig del i den totala brandsäkerheten och skapar en säker arbetsmiljö i alla typer av lokaler. Presto erbjuder konsultation och rådgivning gällande typ, storlek och placering av skyltar samt utrymningssäkerhet i allmänhet.

Prestos breda Alulight-sortiment består av ett efterlysande skyltprogram tillverkat av miljövänlig aluminium. Skyltarna är utformande i enlighet med standarden ISO7010:2012 och uppfyller därmed de senaste kraven i såväl Sverige som övriga Europa. Skyltarna har en efterlysande effekt på hela 40mcd/m2 efter 60 minuter vilket bidrar till ökad tydlighet i en nödsituation.

  • Brandredskapsskyltar.
  • Utrymningsskyltar.
  • Nödskyltar.
  • Förbudsskyltar.
  • Varningsskyltar.
  • Påbudsskyltar.
ArtikelnrProduktBetraktningsavstånd m.Mått i mm
103432Brandsläckare-symbol6,3150 x 150
103430Brandsläckare-symbol12,6200 x 200
103431Brandpost-symbol6,3150 x 150
103429Brandpost-symbol12,6200 x 200
103973Alarm-symbol, plog6,3150 x 150
103434Brandsläckare-symbol, plog6,3150 x 150
103998Brandsläckare-symbol, flagga12,6200 x 200
103435Brandsläckare-symbol, plog12,6200 x 200
103433Brandpost-symbol, plog6,3150 x 150
104000Brandpost-symbol, flagga12,6200 x 200
103864Brandpost-symbol, plog12,6200 x 200
103425Efterlysande skylt, A4297 x 210
3250Skylthållare med dubbelhäftande tape75
3251Skylthållare med dubbelhäftande tape150
103410Symbolskylt (pil ner)6,3200 x 100
103411Symbolskylt (pil vänster)6,3200 x 100
103412Symbolskylt (pil höger)6,3200 x 100
103407Symbolskylt (pil ner)9,5300 x 150
103408Symbolskylt (pil vänster)9,5300 x 150
103409Symbolskylt (pil höger)9,5300 x 150
103416Symbolskylt (pil ner)12,6400 x 200
103417Symbolskylt (pil vänster)12,6400 x 200
103418Symbolskylt (pil höger)12,6400x 200
103419Symbolskylt (pil ner)17,2600 x 250
103420Symbolskylt (pil vänster)17,2600 x 250
103421Symbolskylt (pil höger)17,2600 x 250
103413Symbolskylt (pil ner)22,1700 x 350
103414Symbolskylt (pil vänster)22,1700 x 350
103415Symbolskylt (pil höger)22,1700 x 350
103427Symbolskylt (trapp)6,3150 x 150
103957Symbolskylt (Utgång vid brand)6,3150 x 150
103765Riktningspil (diagonal)6,3150 x 150
103766Riktningspil (rak)6,3150 x 150
103422Dörrskylt800 x 80
103767Handtagsmarkering200 x 150
103768Markering200 x 150
103763Markeringsbricka med pil80
103764Markeringsbricka80
103989Trappstegsmarkering, för galler (utan låsbleck)100 x 195
103990Trappstegsmarkering, för galler (utan låsbleck)100 x 130
103991Låsbleck med skruv (tillhör art.nr. 103989 & 103990)

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022