Rökluckan, din livräddare

IMG_0571 svarta t-shirts

Rökluckan är vår livräddare, den hjälper inte bara till att sänka temperaturen i en byggnad utan den vädrar också ut brandröken och begränsar spridningen av brandrök i en byggnad. Rökluckan behöver dock sin omtanke med löpande service och översyn men ju mer snö och regn som faller, desto svårare blir underhållningen periodvis. Har du säkerställt funktionen av dina livräddare innan snö och regnperioden tar över?

En röklucka är en lucka som är speciellt framtagen för att vädra brandrök ifrån trappuppgångar, lagerlokaler, butiker och liknande. Rökluckan kan vara en livräddare och göra skillnad mellan total katastrof och en lyckad räddningssats men den kräver sin omtanke för att fungera och den är extra utsatt under höst- och vinterhalvåret. Syftet med rökluckan är att förlänga utrymningstiden, sänka temperaturen i byggnaden för att förhindra brandgasexplosion, begränsa spridningen av brandgaser i en byggnad och minska omfattningen av skadorna. När fick era rökluckor senast omtanke?

Vem är ansvarig över rökluckans funktion?

Är du ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarar du för att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick. Underhållet skall utföras enligt bestämmelserna i Lagen om Skydd mot Olyckor (LOU, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). Rökluckorna skall kontrolleras regelbundet, vanligen varje år, och dokumentation skall föras. Rökluckor är, precis som t ex. brandsläckare och brandlarm, en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Rökluckor finns i olika utföranden, de finns för montering i tak eller för placering i fasad. De kan ha genomskinliga lock för att släppa in dagsljus eller gjorda av metall. En del rökluckor öppnas manuellt och vissa automatiskt vid brand. Oavsett modell av röklucka har vi på Presto kunskapen och expertisen för service och installation.

Topp fem vanliga brister

  1. Gamla och uttjänta gasfjädrar
  2. Fastrostade vajrar och draghandtag
  3. Rökluckor kan ha blivit fastsatta av takfärg och papp vid t ex. takarbeten
  4. Luckor och sarger som har svällt på grund av läckage
  5. Luckan fastskruvad pga av okunskap/brukarfel
Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.