Fallskydd Grundbildning

Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete i utrymmen som är svåra att utrymma.

Kursinnehåll

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
  • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

Tidsåtgång

 Kursen omfattar 1 dag.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Förhandskrav

 Inga förkunskaper krävs.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

tis 15 sep Luleå
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 17 sep Umeå
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 07 okt Skellefteå
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 02 nov Umeå
08:00 - 16:00
Platser kvar