Fallskyddsutbildning

Arbetar du på hög höjd på mer än två meter te x på tak, byggnadsställning eller i liftar? Eller arbetar du med personal där höghöjdsarbete förekommer? Då är ni i behov av fallskyddutbildning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?