Säkerhetsrådgivare

Verksamhet som transporterar eller lämnar farligt gods till någon annan för transport är enligt svensk lagstiftning skyldig till att ha en Säkerhetsrådgivare. Detta gäller för samtliga transportalternativ, dvs väg, järnväg, sjö och luftfart, men behovet styrs av mängden och klassningen av det farliga godset.

“Farligt gods” är ämnen och föremål som under transport kan orsaka skada på människor, egendom och miljö. I och med dessa farliga egenskaper finns det regler som måste följas inför och under själva transporten.

Vi på Presto hjälper dig få kontroll över helheten för att ni ska skapa en trygg miljö, både på vägarna och i verksamheterna. Våra certifierade säkerhetsrådgivare ger råd, hanterar underlag vid eventuell olycka, säkerställer processer, utbildar och ser över hanteringen av farligt gods.

Har du funderingar på om detta gäller er? Eller är ni i behov utav Säkerhetsrådgivare?

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022