SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är SBA?

SBA är en förkortning på systematiskt brandskyddsarbete.

Enligt gällande lagkrav är vi alla faktiskt skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det spelar ingen roll om du är en BRF, företag, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri – ett krav på systematiskt brandskyddsarbete finns alltid. Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete innebär kontinuitet och kontroll. Utöver att definiera ansvarsroller och utbilda personalen krävs det analys, dokumentation och uppföljning på de risker som finns i verksamheten men detta behöver inte vara så komplicerat som det först låter.

Vilket ansvar har jag för brandskyddet?

Oavsett om du är fastighetsägare eller nyttjandesrättshavande är du ansvarig över brandskyddet. Ansvarsfördelningen kan se olika ut men vi alla har ett ansvar för brandskyddet. 
Vi har 
0
utbildningsdeltagare varje år
Vi finns på
0
platser i Sverige
Varje år hjälper vi
0
kunder att brandsäkra sin vardag

Hur kommer jag igång med det systematiska brandskyddsarbetet?

Systematiskt brandskyddsarbete är inte dokument i en pärm utan det handlar om förståelse och kontroll men att ha kontroll på rådande status kan dock vara svårt i en vardag som ständigt är i rörelse. Vi på Presto hjälper dig skapa trygga miljöer och genom vårt digitala verktyg, PreVision, underlättar vi inte bara för dina egenkontroller utan du får även allting samlat på samma ställe med en tydlig överblick på både dåtid, nutid och framtid. 
  • Utse en brandskyddsorganisation 
  • Få kontroll över din verksamhet genom att göra dina egenkontroller digitalt i PreVision app
  • Samla dokument, rapporter, avvikelser och utbildningsplaner i PreVision
  • Brandredskap bör vara strategiskt utplacerade för en snabb insats
  • Kunskap ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

 PreVision är vårt digitala verktyg för ditt systematiska brandskyddsarbete.

PreVision underlättar inte bara dina egenkontroller utan ger dig även en översikt på rådande status och påminner dig vid kontroller och avvikelser. Du når verktyget både via webbläsaren eller app och finns på flera språk. Med andra ord gör PreVision ert SBA enkelt, organiserat och överskådligt.
ENKELT
SNABBT
ÖVERSKÅDLIGT

Har du kunskapen för att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet?

Att känna ansvar för verksamhetens brandskyddsfrågor kan kännas stort och kanske i vissa fall läskigt. Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. Utbildning går aldrig att ersätta med utrustning eller teknik och är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet men vi förstår att det kan vara svårt att veta vilken brandskyddsutbildning du ska gå och därför hjälper våra kompetensrådgivare dig gärna. 

Föredrar du att arbeta
analogt?
PreVision Brandskyddspärm är framtagen för de mindre organisationerna som vill bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) i pappersform. Pärmen innehåller protokoll över de brandtekniska installationerna där ni enkelt kan överskåda statusen för brandskyddet, samt instruktioner för hur egenkontrollerna ska genomföras.