fbpx

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

 

Vad är SBA?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

 

PreVision – ett verktyg för SBA

Allt samlat, organiserat och överskådligt. Med PreVision blir det systematiska brandskyddsarbetet helt enkelt lättare och mindre tidskrävande.

 

Support

Stöter ni på problem eller har frågor finns vår PreVision support tillgänglig för vägledning och rådgivning via telefon eller e-post.