Arbete i slutet utrymme

Att arbeta i miljöer som som benämns som slutna utrymmen (Confined space), till exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande. Arbetet ska förberedas med riskanalyser, gas och syremätningar samt förberedande av räddningåtgärder vid händelse av tillbud.

Hur önskar du genomföra utbildningen?