Arbete i slutet utrymme

Att arbeta i miljöer som som benämns som slutna utrymmen (Confined space), till exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande. Arbetet ska förberedas med riskanalyser, gas och syremätningar samt förberedande av räddningåtgärder vid händelse av tillbud.

I denna utbildning lär du dig vilka lagar som gäller, hur du arbetar säkert och hur du agerar om olyckan är framme.

Målet är att du som deltagare ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten i slutna utrymmen kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador. Efter genomförd utbildning ska du som deltagaren med hjälp av räddningsutrustning kunna genomföra räddning av nödställd. Du ska kunna genomföra nedstigning och uppstigning ur ett slutet utrymme på ett säkert sätt.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med personlig fallskyddsutrustning i slutna utrymmen och i utrymmen som är svåra att utrymma.

Vad säger lagen?

 • Risker i slutna utrymmen och speciella regler för denna typ av arbete.
 • Användning av personlig skyddsutrustning.
 • Användning av tripod m.m.
 • Arbetsplanering.
 • Säkra arbetsmetoder.
 • Ergonomi.
 • Kommunikation i slutna utrymmen.
 • Upphissning/nedfirning vid räddning.

Praktik

 • Användning av fallskyddsutrustning.
 • Förberedelse av nedstigning/ räddning.
 • Räddning med tripod.

1 dag.