Byggnadsställning allmän (2-9 m)

Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar. Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå. Arbete med att utföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vid felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser.

Hur önskar du genomföra utbildningen?