Mastarbete och nedtagning av nödställd stolpe

En utav de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade på arbetsplatsen är fall till lägre nivå. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete.

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha förmågan att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Denna utbildning ger dig kunskap för en trygg arbetsplats.

För dig som arbetar i en mast eller stolpe och ska kunskap om hur man räddar sig själv eller tar ner en nödställd.

Efter genomförd utbildning har du som deltagare en grundlig kunskap om säkerhetsregler och normer för mastarbete. Du ska även kunna arbeta säkert och effektivt med sin personliga fallskyddsutrustning samt klara av olika typer av räddningar av sin kollega, beroende av arbetsplats.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

TEORI:

 • Vad säger lagen?
 • Normer/CE och föreskrifter.
 • Mast- och stolparbete.
 • Risker och fall.
 • Arbetsplan & riskanalys.
 • Genomgång av fallskyddsutrustning.
 • Genomgång av utrustning.
 • Förankringspunkter.
 • Horisontella fasta och mobila system.
 • Positionering.
 • Räddning av nödställd.
 • Evakuering.

PRAKTIK:

 • Klättring i mast/stolpe.
 • Klättring i vertikala fallskyddsystem.
 • Användning av positioneringsutrustning.
 • Räddning från mast/stolpe.
 • Självevakuering.

1 dag.