Mastarbete och nedtagning av nödställd stolpe

En utav de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade på arbetsplatsen är fall till lägre nivå. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete.

Hur önskar du genomföra utbildningen?