Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen?

I denna utbildning får du kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Alla företag oavsett storlek och bransch ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 2001:1

Efter genomförd utbildning har du insikt och kunskap i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskbedömning genomförs och hur de kan möta kraven i lagstiftningen. Härigenom finns ökade möjligheter att skapa ett bra klimat mellan chefer och arbetstagare.

Till dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller annat uppdrag som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Denna utbildning går att genomföra på distans.


• Vilket ansvar har man?
• Vilken är chefens roll och vilken är skyddsombudets roll?
• Vad är SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete?
• Vad är BAM, Bättre arbetsmiljöarbete?
• Vad säger arbetsmiljölagen?
• Vilken dokumentation ska finnas?
• Social arbetsmiljö?
• Psykosocial arbetsmiljö?

1 dag.