Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen?

Hur önskar du genomföra utbildningen?