Asbest, mögel och damm

Arbetar du med asbest, damm eller mögel? För att kunna arbeta säkert och enligt föreskrifterna om Asbest AFS 2006:1 krävs kunskap och förståelse för hälsoeffekterna och skyddsåtgärderna.

Hur önskar du genomföra utbildningen?