Denna utbildningen genomförs enigt AFS 2006:1 vilket ger dig kännedom om risker och åtgärder men också praktisk hantering av asbest med påbyggnadsutbildning i mögel och damm.

Att du på ett säkert sätt skall kunna hantera och arbeta med asbest, damm och mögel.

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar eller på annat sätt kommer i beröring med asbest eller asbesthaltigt material.

  • Aktuella föreskrifter
  • Grundläggande om ämnena asbest, mögel och damm (tyngdpunkt på asbest)
  • Hälsorisker
  • Riskbedömning, kontrollmetoder och avfallshantering
  • Arbetsmetoder och utrustning
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller

1 dag.