Utbildning: Asbest, mögel och damm

Utbildning enligt föreskriften om Asbest AFS 2006:1, samt påbyggnadsutbildning i mögel och damm. 

Kursen genomförs enligt AFS 2006:1, riskbedömning och praktisk hantering av asbest, med påbyggnadsutbildning i mögel och damm.

Mål

Skapa förutsättningar för säkert arbete med asbest, mögel och damm.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som hanterar eller på annat sätt kommer i beröring med asbest eller asbesthaltigt material.

Syfte

Deltagare ska få kunskaper i asbestens hälsoeffekter, skyddsåtgärder och övriga åtgärder som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert (obs: ej rivning av asbest), samt kännedom om risker och åtgärder vid hantering av damm och mögel. 

Kursinnehåll

  • Aktuella föreskrifter
  • Grundläggande om ämnena asbest, mögel och damm (tyngdpunkt på asbest)
  • Hälsorisker
  • Riskbedömning, kontrollmetoder och avfallshantering
  • Arbetsmetoder och utrustning
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen