Bättre arbetsmiljö, BAM

Behöver du utbildning i arbetsmiljökunskap? Denna utbildning utgår från Arbetsmiljölagen med tillhörande förordning, föreskrifter samt arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Hur önskar du genomföra utbildningen?