Bättre arbetsmiljö, BAM

Behöver du utbildning i arbetsmiljökunskap? Denna utbildning utgår från Arbetsmiljölagen med tillhörande förordning, föreskrifter samt arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Den består av både teoretiska och praktiska block och du får kunskap i god arbetsmiljökunskap samt förutsättningar för att kunna medverka i verksamhetens utveckling mot en bättre arbetsmiljö.

Skapa bra samverkan i arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda

Kursen vänder sig till dig som är skyddsombud, chefer, arbetsledare, fackliga företrädare eller annan berörd personal som är i behov av hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

 • Lagstiftning – arbetsmiljölagen
 • Övrigt tillämpbart regelverk, avtal och föreskrifter
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, roller och ansvar
 • Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskbedömning
 • Damm, buller, vibrationer
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetstid och arbetsbelastning
 • Stressrelaterade sjukdomar – förebyggande arbete
 • Kränkande särbehandling – förebyggande arbete
 • Arbetsmiljöekonomi – frånvarokostnader

3 dagar